Gelijke kwaliteit van zorg overdag en tijdens ANW

Verzoek invoeren Point of Care Testen en sneldiagnostiek binnen HpA
 
De mogelijkheden voor Point of Care Testen (POCT) en sneldiagnostiek nemen snel toe in de huisartsenzorg. De huisartsenkring Amsterdam wil naar aanleiding van de LHV-NHG richtlijn ‘Point of Care Testing in de Huisartsenzorg, 2015’ dat deze ook in de Amsterdamse huisartsenzorg goed worden ingebed. De beschikbaarheid hiervan tijdens dag- en ANW-zorg is in Amsterdam op dit moment niet gelijkwaardig. Daarom heeft de HKA het initiatief genomen om Huisartsenposten Amsterdam (HpA) uit nodigen tot een gesprek over het vergroten van de beschikbaarheid van POCT CRP en HB, POCT D-dimeer en Röntgen/Echo diagnostiek. HpA heeft hier positief op gereageerd.

Point of Care Testen steeds belangrijker
Er is meer wetenschappelijk bewijs voor de meerwaarde van specifieke POC-testen en door technologische ontwikkelingen is er een groter aanbod van POCT. Zo zijn CRP en D-dimeer testen, naast de urinestrip en de Hb-meting, in de afgelopen jaren toegevoegd aan het arsenaal van POCT en onderdeel van NHG standaarden (Richtlijn: Point of Care Testing in de Huisartsenzorg, 2015). Het NHG en de LHV stellen in de Toekomstvisie Huisartsenzorg dat ‘huisartsen in samenwerking met diagnostische centra zelf POCT-testen uitvoeren en de uitslag direct in hun beleid integreren’.

Point of Care Testen geeft een snel antwoord in die gevallen waar huisartsen twijfelen. Daardoor kunnen doorverwijzingen worden voorkomen (NHG standaard veneuze trombo-embolie) of antibiotica op meer rationele gronden worden voorgeschreven (NHG standaard acute hoest). 

Onze vragen aan Huisartsenposten Amsterdam
Concreet vraagt de HKA om de volgende diagnostiek mogelijk te maken op de posten:

  1. POCT CRP en HB, zelfstandig of in samenwerking met een diagnostisch/lab centrum
  2. POCT D-dimeer, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van werkafspraken via de SEH of met eigen bloedafname.
  3. Röntgen/Echo diagnostiek: echo DVT en X-foto om een fractuur uit te sluiten (gelijk aan de dagzorg). Radiologen kunnen veelal op afstand een beoordeling doen en hoeven hiervoor niet in het ziekenhuis aanwezig te zijn. Dit zou tijdens weekend en in avonduren het aantal onnodige verwijzingen naar de SEH flink kunnen beperken. Ook hiervoor zouden werkafspraken gemaakt kunnen worden met de SEH.

Wij zijn blij met de positieve reactie van HpA op onze uitnodiging en zullen op korte termijn in gesprek gaan om de mogelijkheden te verkennen. Vanzelfsprekend wordt u over het vervolg geinformeerd.

David Koetsier, Willy Völke
Bestuursleden huisartsenkring Amsterdam