Afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf en Amsterdamse Beslisboom

In Amsterdam blijft de Beslisboom doorstroming in gebruik
 
Vorige week bent u in een landelijke nieuwsbericht geïnformeerd over het geactualiseerde afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf. In Amsterdam is al enige tijd een vergelijkbaar instrument in gebruik, namelijk de Beslisboom doorstroming. Net als het landelijke afwegingsinstrument is dit een keuzeondersteuningsinstrument tussen de verschillende soorten kortdurend verblijf. Daarnaast staan in de Amsterdamse beslisboom actuele contactgegevens van Amsterdamse zorgaanbieders van kortdurend verblijf. De HKA zal SIGRA, als ontwikkelaar van de Amsterdamse beslisboom vragen om deze qua opzet zo veel mogelijk aan te laten sluiten op het landelijke afwegingsinstrument, maar natuurlijk met behoud van de lokale contactgegevens. Er wordt aan gewerkt om de Beslisboom in de vorm van een app beschikbaar te maken.

Hoog, laag en palliatief
Kortdurend eerstelijnsverblijf is er voor de zorg en opvang voor patiënten die om medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Of iemand in aanmerking komt voor eerstelijnsverblijf is een afweging die u, vanuit de thuissituatie, als huisarts maakt. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen maakt de medisch specialist deze afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige.

Het eerstelijnsverblijf kent drie vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatieve patiënten. Als huisarts indiceert u dat een laag, hoog of palliatief eerstelijnsbed nodig is, hiervoor zijn geen extra verwijscriteria nodig. Gezien de benodigde medische expertise in een eerstelijnsverblijf heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid over de laag complexe medische zorg, en heeft de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG- arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, indien hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

Nu geldt voor het eerstelijnsverblijf nog een tijdelijke subsidieregeling. Vanaf 2017 wordt het betaald vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars kopen deze zorg dan in.

Afwegingsinstrumenten
Met verschillende landelijke partijen, waaronder de LHV, is een afwegingsinstrument ontwikkeld dat helderheid biedt over de toegang tot het kortdurend eerstelijnsverblijf en de andere mogelijkheden van zorg wanneer eerstelijnsverblijf niet aan de orde is. Het geactualiseerde afwegingsinstrument ondersteunt u bij de besluitvorming. Voor Amsterdam kunt u gebruik maken van de Beslisboom doorstroming. Deze kent dezelfde ondersteuning bij besluitvorming en is aangevuld met actuele Amsterdamse contactgegevens.

Knelpunten melden
Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Krijgt u uw patiënten moeilijk tijdelijk opgenomen? Het is in het belang van de patiënt en van de huisartsenzorg dat u de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft. Hiervoor kunt u terecht bij:

  • het bestuur van de HKA. Wij zorgen dat uw casus op de juiste plaats wordt besproken. Contact: bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl of telefonisch via 020-3445 988.
  • het VWS-praktijkteam Zorg op de juiste plek: op werkdagen telefonisch te bereiken op 06 15 52 93 36 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via juistezorgplek@minvws.nl

Meer informatie over eerstelijnsverblijf vindt u in het HKA-dossier 'ELV en overige kortdurende opnames' en in het landelijke dossier 'Ouderenzorg'.