FTO pakket Metabool Syndroom en Chronische Psychiatrie van HKA werkgroep GGZ

 
De laatste jaren is steeds meer duidelijk geworden over de samenhang tussen chronisch psychotische stoornissen, het gebruik van antipsychotica en het metabool syndroom. De gemiddelde levensverwachting van deze patiënten is 15-20 jaar korter ten opzichte van de gezonde populatie.

Mensen die antipsychotica gebruiken, komen daarom in aanmerking voor regelmatige screening. Omdat een dergelijke screening bij uitstek een taak voor de huisarts is, heeft de HKA werkgroep GGZ een FTO pakket samengesteld. De bedoeling is om samen met een psychiater van een GGZ-instelling te komen tot samenwerkingsafspraken. Voor vragen kunt u terecht bij 
Marian Reus 06-24 10 67 39 of Jeppe van Tricht: trichtjlvan@hotmail.com

Namens de HKA werkgroep GGZ,
Marjolijn Seebregts