Film: 'Als je niet meer beter wordt' over langdurig palliatieve patiënten

Welke rol kunt u als huisarts hebben voor deze groep patiënten?
 
Het aantal patiënten met kanker groeit. Tegelijkertijd leven patiënten met kanker steeds langer, zij zijn langdurig palliatief. De vraagstukken waar deze patiënten zowel medisch als emotioneel en sociaal mee kampen zijn groot.

De huisarts kan een essentiële rol spelen voor deze patiënten, bijvoorbeeld bij het overzicht houden van de zorg, meedenken van over te nemen beslissingen en functioneren als klankbord voor de patiënt en naasten. Soms gebeurt dit al als vanzelfsprekend, maar soms ook niet. 

Maar hoe doe je dat als huisarts? Wat kun je van elkaar leren? En wie zou hier ook een bijdrage aan kunnen leveren?  En wat vinden patiënten belangrijk? 

De film: 'Als je niet meer beter wordt' 

Elaa, HKA en patiënten vinden het belangrijk om bewustwording en discussie op gang te brengen over het proces rondom langdurig palliatieve patiënten en hebben daarom de film gemaakt: 'Als je niet meer beter wordt' 

Deze film laat de situatie zien van twee palliatieve patiënten. Ze vertellen wat ze hebben ervaren, wat ze zouden willen verbeteren en geven aan hoe ze dit zien. Ook heeft de huisarts een rol in de film als vriendin van één van de patiënten, niet in de rol van haar huisarts. Zij neemt de ervaringen wel mee naar haar praktijk.

 

 

 

Groepsdiscussie 

Deze film is het vertrekpunt om het gesprek op gang te krijgen over de verbetering van de zorg voor palliatieve patiënten. Om dit zinvol te laten verlopen is het de bedoeling dat de film groepsgewijs wordt bekeken, zodat er een vruchtbare discussie ontstaat. Hiervoor hebben we een vragenlijst ontwikkeld met daarop vragen die zowel voordat de film bekeken wordt als na afloop dienen te worden ingevuld.

Evaluatie 

Tot slot is het voor ons van belang dat na afloop van de film ook de evaluatie wordt ingevuld. Met deze input willen we ‘het veld’ in deze discussie meenemen.

Film aanvragen 

Klik hier voor het aanvraagformulier om de film gratis te mogen bekijken.