Faillissement MC Slotervaart: update 9 november

 
De HKA is onderdeel van de crisisorganisatie die ervoor moet zorgen dat de Amsterdamse patiënt op de juiste plek gaat komen. Mede door de media aandacht en de Kamervragen die er gesteld zijn wordt MC Slotervaart nu ondersteund met logistieke medewerkers vanuit de gemeente, een adviseur namens VWS, aangesteld door de minister, en twee hoogleraren. Ook mensen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn aanwezig bij de overleggen om het crisisteam te helpen ook naar patiëntenbelang en veiligheid te kijken. Zij houden tevens toezicht op het proces. Al met al is het een enorme klus. Artsen moeten voor eind november circa 70.000 dossiers overdragen. Daar is meer tijd voor nodig. Op dat punt wordt er druk uitgevoerd op de curatoren.

Voortgang afschaling

  • Op dit moment is de kliniek gesloten na overplaatsing van de laatste patiënten in de eerste week van het faillissement

  • De OK-planning voor de periode tot eind november is deels overgedragen. De electieve operaties die later zouden plaatvinden helemaal nog niet. Er is daarbij stagnatie van de overdracht. Deels doordat specialisten hun patiënten nog vasthouden in de hoop op een doorstart van het ziekenhuis. Er is geïnventariseerd bij de specialisten welke voorkeursziekenhuizen er zijn in geval MC Slotervaart niet meer opent. Dit moet dan nog worden voorgelegd aan de patiënt. Zilveren Kruis en ziekenhuisbestuurders in de regio kijken welke zorg waar geborgd kan gaan worden. De HKA heeft aangegeven dat we nu al zien dat de patiënten het liefst naar OLVG West gaan en dat spreiding tot buiten de regio niet direct opgevolgd zal gaan worden door de patiënten. We hebben dit geïllustreerd aan de hand van jullie voorbeelden uit de praktijk. Dank daarvoor.

  • De dagbehandeling en kuren t/m eind november zijn voor de helft overgedragen. Ook hier kijken specialisten per week welke zorg overgedragen moet, in de hoop op een doorstart.

  • Er zijn afspraken om de patiëntendossiers snel te ontsluiten. Hiervoor zullen geen kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. De partijen geven aan dat de zorg en de kwaliteit in deze situatie moeten prevaleren boven mededingingsrecht en privacy wetgeving (AVG). De minister geeft hierin ruimte.

Patiënt maakt eigen keuzes

De Kring blijft benadrukken dat de huisartsen nog steeds door chaos en impasse met een mogelijke doorstart met veel extra werk worden geconfronteerd. Patiënten worden massaal naar de huisarts verwezen, soms in opdracht van specialisten, soms omdat de patiënten zelf niet willen afwachten. Hiernaast wordt zorg mogelijk verplaatst naar ziekenhuizen buiten de regio. Patiënten volgen niet, maar melden zich bij hun huisarts. De HKA verwacht daarom dat het merendeel van de over te dragen dossiers van de chronische poli-patiënten van MC Slotervaart uiteindelijk toch bij de huisarts gaat komen. 

Vergoeding extra werk

De HKA is in gesprek met Zilveren Kruis over een vergoeding aan betrokken huisartsenpraktijken voor extra werk dat zij doen en voor de inhuur van extra personeel. Zilveren Kruis heeft toegezegd dat er een vergoeding komt en geeft een reactie op ons voorstel over de wijze waarop en de hoogte van de vergoeding. Wij verwachten dat hierover volgende week een afspraak kan worden gemaakt.

Zorgdomein

Met Zorgdomein wordt er aan gewerkt om alle verwijzingen naar het Slotervaart van na 01-09-2018 die niet kunnen worden geplaatst, automatisch naar de huisarts terug te sturen. De bedoeling is dat u dan een melding ontvangt dat MC Slotervaart de verwijzing niet kan accepteren, waarna u de patiënt relatief eenvoudig opnieuw via Zorgdomein naar een ander ziekenhuis kunt verwijzen.

Tevens is de inzet om de komende tijd de wachtlijsten in Zorgdomein dagelijks te actualiseren, zodat u goed inzicht heeft in de reële wachttijden.

Inzet HKA behoud geriatrie en bariatrie in Amsterdam

De HKA heeft wachtlijstproblematiek aangekaart en zorgen geuit over het oplopen daarvan: zo zijn de wachtlijsten voor reumatologie en darmonderzoeken zijn nu al te lang. De HKA pleit ook voor overname van de afdeling geriatrie in de regio West Amsterdam. Daarnaast pleiten we expliciet voor behoud van de afdeling bariatrie in Amsterdam, zodat mensen die (late) complicaties krijgen na een operatie, bij ervaren artsen terechtkunnen.

Het Parool 8 november: Red de parels van MC Slotervaart

Communicatie

  • Tijdens het overleg van afgelopen week is door de aanwezigen benoemd dat je bestuurlijk wel afspraken kan maken, maar dat daar intern dan ook naar gehandeld moet worden. Het dilemma is dat de behandeld dokter - die zijn ontslagbrief heeft gekregen - daar ook wat van vindt. MC Slotervaart zal daar adequater op reageren.

  • Gezorgd wordt voor een dagelijkse update door MC Slotervaart zowel intern als extern.

Actuele informatie en officiële persberichten vindt u in ons dossier op Haweb.