Expertisecentrum Transculturele Therapie

 
Expertisecentrum Transculturele Therapie
Expertisecentrum Transculturele Therapie is een tweedelijns GGZ instelling en behandelen, kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen. Zij werken vanuit een transculturele benadering in systeemtherapie, psychotherapie en psychiatrie en richten zich met deze transculturele en systemische benadering specifiek op migranten, vluchtelingen en de LHBTIQ-doelgroep.

Behandelaanbod
De stoornissen die worden behandeld lopen uiteen, maar de grootste groep die zich bij aanmeldt heeft angst-(waaronder ook trauma-) en depressieklachten. Vermijding van zorg met als reden geen aansluiting vinden bij de reguliere GGZ en/of het niet kunnen betalen van het eigen risico of de aanvullende kosten voor de behandeling, speelt in bijna alle gevallen een rol. 

Samenwerking
Naast de zorg aan patiënten/cliënten worden bijvoorbeeld ook trainingen en cursussen voor professionals in de zorg gegeven. Enkele basisbegrippen en basisvaardigheden op het gebied van transcultureel werken bieden al vaak veel houvast om de doelgroep beter te begrijpen en hun klachten efficiënter te duiden.

Locaties in Amsterdam:

  • Amsterdam West, in het gebouw van Vluchtelingenwerk, Surinameplein 122
  • Amsterdam Zuidoost, Hullenbergweg 413
  • Amsterdam West, Oeverpad 300
  • Amsterdam Centrum, Veembroederhof 33

Meer informatie vindt u op de website: www.transcultureletherapie.nl