Eindverslag Werkplan 2010-2012 van de HKA werkgroep GGZ

 
Eind 2009 heeft de HKA werkgroep GGZ een werkplan opgesteld voor de jaren 2010-2012.

In het verslag is per speerpunt te lezen welke resultaten de werkgroep de afgelopen drie jaar heeft bereikt.

Resultaten

Begin 2010 waren 7 van de 9 regio’s vertegenwoordigd. De vertegenwoordiging vanuit álle regio’s is nu geregeld: de werkgroep is uitgebreid met Loes van den Dool vanuit Zuid Oost en Renée Elsas voor Nieuw West.

Doelstellingen

Wat betreft de voorgenomen werkwijze voor de communicatie met de achterban is o.b.v. praktische argumenten door de werkgroep besloten de oorspronkelijke doelstellingen aan te passen:

  • Alléén de besluiten en adviezen van de werkgroep worden gecommuniceerd.
  • Elk lid van de HKA werkgroep GGZ is zelf verantwoordelijk voor het communiceren over deze besluiten en adviezen naar de eigen achterban via: hagro, centrum, RHO, coöperatie e.d.
  • Elk werkgroeplid is verantwoordelijk voor voeding vragen vanuit de achterban over onderwerpen waarover de werkgroep input wenst.

Voor de berichtgeving (o.a. resultaten van de andere speerpunten) naar de achterban is gebruik gemaakt van de websites en nieuwsbrieven van de HKA en van 1ste Lijn Amsterdam.