Eikenprocessierups: een vervel(l)ende gast!

 
De eikenprocessierups is sinds 2009 een jaarlijks terugkerende gast in Amsterdam. Bestrijding is in twee fasen verdeeld: preventief op plaatsen waar veel nesten worden verwacht en reactief op andere plekken.

De afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD coördineert de bestrijding, waarvoor twee aannemers zijn ingeschakeld. De ene verzorgt de preventieve en reactieve bestrijding, de andere inspecteert en monitort (met behulp van feromoonvallen).
Overlast is afhankelijk van weersomstandigheden (een stevige winter en een koud voorjaar ‘helpen’ om de overlast te beperken).

De eikenprocessierups vervelt 6 keer en vanaf de vierde keer zijn er brandharen die de huidirritatie en klachten (ogen en luchtwegen) kunnen veroorzaken. De gevoeligheid van de persoon in kwestie bepaalt hoe sterk de reactie is. Vervelend is met name dat herhaling van contact met brandharen leidt tot verergering van de klachten (geen resistentie, dus).
De gemeente Amsterdam probeert zoveel mogelijk eipakketten (preventief) en nesten (reactief) te ruimen, maar kan overlast niet geheel voorkomen.

Krijgt u bezoekers met klachten die kunnen duiden op contact met brandharen, dan horen wij dat graag, om zo nodig handelend op te treden op de betreffende locatie.
In de flyer vindt u meer informatie. Deze flyer is (kosteloos) te bestellen via eikenprocessierups@ggd.amsterdam.nl.
Meer informatie, inclusief een actuele kaart met de aangetroffen nesten, treft u op de site van de afdeling Dierplaagbeheersing: www.ggd.amsterdam.nl/dpb.
Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes:

  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Aalsmeer
  • Uithoorn
  • Ouder Amstel
  • Diemen