Eerstelijnsverblijf (kortdurend) bij Cordaan aan te vragen via het Cliënt Service Bureau

 
Met de invoering van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in 2015 is het niet meer mogelijk om kortdurende verblijfsindicaties aan te vragen. In plaats daarvan is er nu de Subsidieregeling Eerstelijnsverblijf. Huisartsen kunnen deze vorm van verblijf bij het Cliënt Service Bureau (CSB) van Cordaan aanvragen via telefoonnummer: 088 - 2673226.
Subsidieregeling Eerstelijnsverblijf
De subsidieregeling gaat uit van ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Belangrijk om te weten:
  • Het verblijf moet medisch noodzakelijk zijn.
  • Het verblijf in de eerste lijn valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of de specialist Ouderengeneeskunde.
  • Het verblijf moet kortdurend (max. 3 maanden) zijn en is gericht op terugkeer van de cliënt naar zijn eigen omgeving. Als specialistische zorg nodig is of als terugkeer naar eigen omgeving niet op korte termijn mogelijk is, dan is het ‘eerstelijnsverblijf’ niet aangewezen.
Dit is een overgangsregeling voor het jaar 2015 totdat deze regeling in 2016 overgaat naar de Zorgverzekeringswet. Het CIZ beoordeelt de aanvragen voor deze subsidieregeling. Het besluit wordt afgegeven op basis van een bij de aanvraag ingediend formulier. Het CSB van Cordaan verzorgt voor U de aanvraag bij het CIZ op basis van uw informatie.

Voor welke cliënten is deze regeling?
Er zijn 3 vormen van zorg die Cordaan aan deze cliënten kortdurend kan bieden. Dit zijn:
1.     Eerstelijns verblijf Basis: voor cliënten die hulp nodig hebben bij het ( binnenshuis) verplaatsen en transfers en hulp bij ten minste wassen, kleden en toiletgang. Er is geen overname van zorg nodig;
 
2.     Eerstelijnsverblijf intensief: de cliënt heeft ernstige beperkingen bij het binnenshuis verplaatsen en transfers. Er is overname van zorg nodig bij tenminste wassen, kleden en toiletgang. Tevens is de problematiek zo complex dat substantiële coördinatie, regie en supervisie van een multidisciplinair team noodzakelijk is. Bij de behandeling is de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) betrokken;
 
3.     Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg heeft een arts verklaard dat er sprake is van een levensbedreigende ziekte en dat de levensverwachting niet langer dan drie maanden bedraagt. Daarbij is beoordeeld dat het onverantwoord is dat de cliënt zonder toezicht alleen thuis is op de momenten dat de (professionele) zorgverlener er niet is.
 
Locaties
De wens van de cliënt, de mate van intensiteit en de beschikbaarheid is bepalend voor de locatie van opname. Cordaan beschikt over diverse locaties waar zowel de intensieve variant als de basis variant kan worden opgenomen. Voor de palliatieve zorg zijn er gespecialiseerde afdelingen palliatieve zorg, waar ook voor de familie diverse mogelijkheden zijn.
 
Eerstelijnsverblijf met de verschillende varianten kan worden geboden op de volgende locaties:
Noord:                         De Die,
Centrum/Zuid:             De Buitenhof, d’ Oude Raai
Oost: en Zuid-Oost:    Berkenstede en Eben Haëzer,
West:                          Slotervaart,  Nieuw Vredenburgh, De Riekerhof, de Boeg
 
Aanmelden of vragen
Voor vragen over de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf en de mogelijkheid om cliënten vanuit huis kortdurend op te laten nemen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Cliënten Service Bureau Verzorging en Verpleging van Cordaan, telefoonnummer 088 - 2673226.
De cliëntconsulenten informeren u over het zorgaanbod van Cordaan en de beschikbare capaciteit.