Eerstelijnsverblijf

 
Naar aanleiding van de Nieuwsuur uitzending over Eerstelijnsverblijf (ELV) van Amsta heeft de HKA alle V&V instellingen uitgenodigd om snel afspraken te maken over hoe wij als huisarts snel en niet bureaucratisch een patiënt kunnen laten opnemen op een ELV-bed. De eerste afspraak (met Amstelring) is nu gemaakt. Wordt vervolgd. Daarnaast zijn de tarieven voor ELV in 2017 bekend.

Eerstelijnsverblijf  

Eerstelijnsverblijf komt per 2017 in het basispakket. De NZa heeft voor huisartsenzorg in een eerstelijnsverblijf (ELV) 4 nieuwe prestaties met bijbehorende tarieven vastgesteld. Het betreft de volgende tarieven per visite:

ELV, dag €   40,34
ELV, dag > 20 min. €   69,91
ELV, ANW €   69,36
ELV, ANW > 20 min. € 107,49

Bij palliatieve zorg aan een patiënt die is opgenomen in een ELV of aan een patient die ZZP 5 of hoger heeft, kunnen de prestaties intensieve zorg in rekening worden gebracht (zoals beschreven in de NZa-prestatie ‘Intensieve zorg’). Dat geldt bijvoorbeeld voor patiënten waarvoor het CIZ het zorgprofiel ‘VV beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg’ heeft toegewezen. Meer informatie over het declareren van intensieve zorg

In principe is de huisarts of een gevraagde collega in de buurt verantwoordelijk voor ELV-basis. Bij ELV-intensief kan de zorg desgewenst worden overgenomen door de Specialist Ouderengeneeskunde.