Eerstelijns verblijf bij Cordaan

 
Hierbij informeren wij u over de locaties van Cordaan voor eerstelijnsverblijf. Voor vragen over de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf en de mogelijkheid om cliënten vanuit huis kortdurend op te laten nemen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Cliënten Service Bureau Cordaan, telefoonnummer 020-5191317. De cliëntconsulenten informeren u over het zorgaanbod van Cordaan en de beschikbare capaciteit.

Eerstelijns verblijf gaat uit van ‘verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Belangrijke voorwaarde is dat het verblijf medisch noodzakelijk is.

 • Het verblijf in de eerste lijn valt onder de verantwoordelijkheid van de huisarts of de specialist Ouderengeneeskunde.
 • Het verblijf heeft een maximale duur van 3 maanden en is gericht op terugkeer van de cliënt naar zijn eigen omgeving.
 • Het CIZ beoordeelt de aanvragen voor deze subsidieregeling.
 • Het besluit wordt afgegeven op basis van een bij de aanvraag ingediend formulier.

Het Client Service Bureau van Cordaan verzorgt voor U de aanvraag bij het CIZ op basis van uw relevante medische informatie (o.a. medische gegevens, medicatielijst, beschrijving noodzaak van opname, reeds ingezette thuiszorg). Mocht deze regeling niet van toepassing zijn op uw cliënt dan kunt u met het Client Service Bureau overleggen welke vorm van zorg voor uw cliënt wel passend is.

Voor wie is deze regeling?
Er zijn 3 vormen van zorg die Cordaan kortdurend kan bieden.

 1. Eerstelijns verblijf Basis: voor cliënten die hulp nodig hebben bij het ( binnenshuis) verplaatsen en transfers en hulp bij ten minste wassen, kleden en toiletgang. Er is geen (totale) overname van zorg nodig;
 2. Eerstelijnsverblijf intensief: de cliënt heeft ernstige beperkingen bij het binnenshuis verplaatsen en transfers. Er is overname van zorg nodig bij tenminste wassen, kleden en toiletgang. Tevens is de problematiek zo complex dat substantiële coördinatie, regie en supervisie van een multidisciplinair team noodzakelijk is. Bij de behandeling is de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) betrokken.
 3. Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg: een arts heeft verklaard dat er sprake is van een levensbedreigende ziekte en dat de levensverwachting niet langer dan drie maanden bedraagt. Daarbij is beoordeeld dat het onverantwoord is dat de cliënt zonder toezicht alleen thuis is op de momenten dat de (professionele) zorgverlener er niet is.

De wens van de cliënt, de mate van intensiteit en beschikbaarheid is bepalend voor de locatie van opname. 

 

Locaties
Cordaan beschikt over diverse locaties waar zowel de intensieve variant en/of de basis variant kan worden opgenomen. Het betreft de locaties: 

 • Noord: De Die
 • Centrum/Zuid: De Buitenhof en d’ Oude Raai
 • Oost en Zuidoost: Berkenstede en Eben Haëzer
 • West: Slotervaart,  Nieuw Vredenburgh, De Riekerhof en De Boeg

Voor de palliatieve zorg (Eerstelijnsverblijf) zijn er gespecialiseerde afdelingen op de volgende locaties:

 • De Die
 • De Buitenhof
 • Slotervaart

Aanmelden of vragen:
Voor vragen over de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf en de mogelijkheid om cliënten vanuit huis kortdurend op te laten nemen, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het Cliënten Service Bureau Cordaan, telefoonnummer 020-5191317.
De cliëntconsulenten informeren u over het zorgaanbod van Cordaan en de beschikbare capaciteit.