Eenvoudig instellen van medicatie stopberichten in uw HIS

HIS-handleidingen verzameld
 
Uit een door SIGRA in 2015 gehouden evaluatie blijkt dat het niet actueel zijn van de medicatiestatus door veel zorgverleners als problematisch wordt ervaren. Het elektronisch versturen van stopberichten vanuit het HIS naar de apotheek is een goed hulpmiddel bij het actueel houden van het dossier.

Medicatiedossier actueel houden
Om medicatiedossiers van patiënten actueel te houden is het essentieel dat de apotheker wordt geinformeerd als de medicatie van een patiënt stopt. Belangrijk hierbij is dat de reden van stoppen, bijvoorbeeld ernstige bijwerkingen of allergieën, wordt vermeld. Uiteraard geldt dit andersom ook wanneer de apotheker een geneesmiddel stopt.

Handleidingen HISsen
Het elektronisch versturen van stopberichten vanuit het HIS naar de apotheek is een goed hulpmiddel bij het actueel houden van het dossier. Helaas biedt niet elk HIS deze mogelijkheid. Van de HISsen die deze mogelijkheid wel bieden hebben we de handleidingen voor het maken en versturen van medicatie stopberichten voor u verzameld:

Mochten deze handleidingen niet toereikend voor u zijn of mist u er een, dan kunt u contact opnemen met Cees Dekker of Marieke Maier.