In één dag meer geleerd dan tijdens mijn hele vorige stage….

 
Zo belangrijk is een stage in de huisartsenpraktijk. Doktersassistentes in opleiding moeten in de praktijk stage lopen. Logisch, het is een MBO-opleiding die zich voor een groot deel in de praktijk afspeelt. Daar wordt het werk gedaan en daar moet je het dus ook leren. Onze huisartspraktijk is sedert jaren stageplaats.

Daarmee streven we meerdere doelen na. We voelen een maatschappelijke verplichting om mee te doen. De meiden, en de sporadische jongen, moeten een stageplaats hebben. Wij hebben doktersassistentes nodig en moeten dus ook meewerken aan de stages. We leiden ook onze eigen assistentes op. Vroeger was het lastig om een doktersassistente te vinden, nu hebben we ze in huis. We leiden ook huisartsen en co-assistenten op, dus waarom niet ook doktersassistentes. En we vinden het leuk. De feedback in de titel van dit stukje voelt ook goed, al heeft dit ook een keerzijde. 
Vanuit de opleiding en uit ervaringen van assistentes in opleiding horen wij de meest gruwelijke verhalen over het vinden van stages en de stages zelf. Aanvankelijk welkom maar op de dag dat de stage begint toch weer niet, in een hokje zo groot als een kast administratie doen, alleen maar kijken en vooral nergens aankomen. Beste collega’s, onze assistentes van de toekomst willen graag leren, geef ze de ruimte en bied ze een stageplaats. We hebben er allemaal plezier van.

Voor informatie de doktersassistente opleiding en stages kunt u terecht bij de stagecoördinator van het ROC Amsterdam mw Karin Gompelman, tel 020-5797530; Gompelmank@rocva.nl 

Met vriendelijke groeten,
Peter Vonk, huisarts 
Ester van Run, hoofdassistente en stagebegeleidster
Huisartsen Oude Turfmarkt