Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo

Wat betekent dit voor de Nederlandse situatie?
 
Ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo
Op 27 mei waren 56 gevallen in Congo bekend, waarvan 35 bevestigd. Er zijn voor zover momenteel bekend 25 mensen overleden, onder wie ook gezondheidswerkers. Er worden in de komende weken meer bevestigde cases verwacht vanwege de actieve surveillance die nu in gang is gezet.

Uitbraken van ebola kunnen doorgaans effectief worden bestreden door:

 • vroegopsporing van patiënten;
 • isolatie van patiënten;
 • monitoring van contacten;
 • persoonlijke beschermingsmaatregelen in de gezondheidszorg en bij begrafenisceremonies;
 • ringvaccinatie met een experimenteel vaccin van vooral zorgpersoneel en patiëntcontacten.

Risico op introductie in Nederland uiterst klein

Voor Nederland zijn de risico’s op introductie momenteel zeer beperkt, mede omdat er geen directe vluchten zijn tussen DRC en Nederland, en  in het gebied geen Nederlandse toeristen komen. Onverwachte import in Nederland gerelateerd aan deze ebola-uitbraak is ,voor zover nu in te schatten, dan ook uiterst onwaarschijnlijk. Import van ebola, bijvoorbeeld via een gezondheidswerker die in contact is geweest met ebolapatiënten is niet uitgesloten, maar de kans hierop lijkt momenteel heel klein. Monitoring van terugkerende hulpverleners wordt door de GGD uitgevoerd.

Aanvullende maatregelen nu niet nodig

Vanwege de zeer lage kans op introductie van een niet gemelde patiënt, of een eventuele repatriëring van een gezondheidswerker is er op dit moment geen speciale voorbereiding vereist zoals het geval was tijdens de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014-2015. Het instellen van verhoogde surveillance door middel van screening of triage in de eerste of tweede lijn wordt op dit moment niet noodzakelijk geacht. Mocht de situatie veranderen dan zullen wij u hierover opnieuw berichten, en zullen bijvoorbeeld de triagestandaarden voor huisartsenzorg, ambulance zorg en SEH zoals opgesteld ten tijde van de ebola-epidemie in West-Afrika, via de website ter beschikking worden gesteld.

Meldingsplicht en intercollegiaal overleg

Ebola is meldingsplichtig (groep A – Wet publieke gezondheid).  Dit houdt in dat u reeds bij het vermoeden van Ebola dit direct telefonisch dient te melden aan de arts Infectieziekten van de GGD Amsterdam (werkdagen tussen 8.30 en 17.00: 020-5555 105/na 17.00 uur  en in het weekend: 020-5555 555, vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten).  

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam,
namelijk de huisartsen uit de gemeentes: 

 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Aalsmeer
 • Uithoorn
 • Ouder Amstel
 • Diemen 

Meer informatie:

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitbraak Ebola in Congo165.41 KB