Ebola: GGD Informatie voor huisartsen - update (2)

Dit is een update van de GGD op ons bericht van 13 augustus jl.
 
Ebola: GGD Informatie voor huisartsen - update (2)
Deze informatie is bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes: - Amsterdam - Amstelveen - Aalsmeer - Uithoorn - Ouder Amstel - Diemen

Het bericht van 13 augustus heeft 2 updates:
1. de triagerichtlijn  voor huisartsen is aangepast op de recente situatie
2. tekst over persoonlijke beschermingsmaatregelen voor de huisarts is toegevoegdals een verdachte patiënt zich meldt op de huisartsenpraktijk. 

In de bijlage kunt u het volledige bericht lezen