DRINGENDE OPROEP – 11 POH - STAGE plaatsen voor HBO-V studenten gezocht!

 
De HKA ondersteunt de oproep voor stageplaatsen van de Hogelschool Inholland die wij deze week ontvingen. Goede huisartsenzorg vraagt om goed personeel. Wij vragen u goed na te denken over de mogelijkheid om een POH in opleiding een stageplaats te bieden. Investeer in de toekomst: meld u aan en bied een stageplaats!

Nog 11 stage plaatsen nodig
Vanaf eind augustus gaan 19 studenten aan het HBO-V het keuzevak “Praktijkondersteuner huisartsenzorg” volgen. Zij gaan het keuzevak POH-1 doen dat bestaat uit de oriëntatie op het werk van de praktijkondersteuning somatiek en POH zorgverlening aan patiënten met Diabetes mellitus. 

Wat wordt er van de student verwacht in de stageperiode? 
Gedurende zeven weken vanaf eind augustus, moeten de studenten twee dagen per week stagelopen, naast twee dagen theorieonderwijs. Zij gaan het keuzevak POH-1 doen dat bestaat uit de oriëntatie op het werk van de praktijkondersteuning somatiek en POH zorgverlening aan patiënten met Diabetes mellitus.

Twee dagen per week waarvan een dag direct patiëntencontact (de stagiair loopt, kijkt en doet mee met de POH). De tweede dag, neemt de stagiair zelf het initiatief om mee te lopen met specialisten op het brede gebied van de zorg voor patiënten met DM2: Diabetesverpleegkundige, Doktersassistente, Huisarts, Diëtiste, Podoloog, POH Ouderenzorg, POH GGZ. Al of niet binnen de huisartsenpraktijk.  Deze stagedag kan de stagiaire interviews doen, huisbezoek bij patiënten, bestuderen materiaal uit de praktijk. De stagiaire werkt hier zelfstandig aan. 

Wat wordt er van de stageplek gevraagd:

  • enthousiasme om de stagiair te begeleiden
  • Instructie geven, de student mee laten kijken en onderdelen van consulten (DM2) laten overnemen onder supervisie
  • Aan het einde van elke “POH-gebonden” stagedag feedback geven
  • Beoordeling van de stage in de zevende week aan de hand van duidelijke beoordelingscriteria
  • Beoordeling van een consult (DM2) in de zevende week. (Tijdens de schooldagen worden alle ins en outs van de Diabeteszorg onderwezen. Het consult wordt uitgebreid geoefend met medestudenten en simulatiepatiënten. Vóórdat de student het consult voor de beoordeling mag gaan doen, is door de docent een “go” gegeven) 

Wij hopen van harte dat u bereid bent om stageplekken te bieden!

Contact
Teams HBO-V en Praktijkondersteuning Hogeschool Inholland
Melusine Koning, coördinator
tel 0612937508
Melusine.Koning@inholland.nl