Driejarige financiering in Amsterdam voor integrale ouderenzorg samen met een POH-Ouderen

 
Driejarige financiering in Amsterdam voor integrale ouderenzorg samen met een POH-Ouderen
Alle Amsterdamse huisartsenorganisaties (voorlopig de Alliantie genoemd) zetten zich gezamenlijk in voor het doorontwikkelen van ouderenzorg in Amsterdam. Met als ambitie dat over drie jaar 75% van de Amsterdamse huisartsenpraktijken werkt volgens het programma integrale ouderenzorg, gebaseerd op de principes van Beter Oud. Onderdeel van dat programma is de inzet van de praktijkondersteuner-ouderen, de POH-Ouderen. Zilveren Kruis ondersteunt deze ambitie en heeft een driejarige financiering toegezegd voor de inzet van POH-Ouderen in alle Amsterdamse huisartsenpraktijken.

De Alliantie heeft allereerst aan Elaa gevraagd om te inventariseren waaraan huisartsen behoefte hebben in ondersteuning bij hun zorg voor kwetsbare ouderen. Elaa heeft een enquête uitgezet en een eerste inventarisering van de uitkomsten van de enquête laat zien dat er veel huisartsen geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om een POH-Ouderen aan te stellen. Tevens is door de Alliantie de ‘propositie POH-Ouderen binnen integrale ouderenzorg Amsterdam’ opgesteld met daarin o.a. de taken, resultaatgebieden en de inrichting van de functie van een POH-Ouderen. Dat er aan de financiering enkele voorwaarden zijn verbonden, zal niemand verbazen, maar er is zeker voldoende ruimte voor een eigen invulling. 

De meerjarige financiering is een prachtig resultaat, waar alle betrokken partijen trots op kunnen zijn. Dat is alleen gelukt dankzij de projecten op het gebied ouderenzorg in Amsterdam in de afgelopen jaren. Daarmee is aangetoond dat met een goede integrale eerstelijnszorg inderdaad de juiste zorg wordt geboden, dicht bij huis, ook –en misschien wel juist- voor kwetsbare ouderen.

Meer informatie over het programma integrale ouderenzorg en de contactgegevens van projectleider Mathilde Dijk vindt u op de site van de Elaa