Domperidon per direct uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar

 
Het College Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) heeft op 28 juli bekend gemaakt dat domperidon bevattende geneesmiddelen voortaan uitsluitend met voorschrift verkrijgbaar zijn.

De aanleiding om de afleverstatus van domperidon bevattende geneesmiddelen te wijzigen volgt op conclusies vanuit een Europese herbeoordeling van deze geneesmiddelen, waarbij de productinformatie verder wordt aangescherpt. Tijdens een consultatiebijeenkomst van het CBG in juni van dit jaar, had de KNMP had er juist voor gepleit om domperidon zonder voorschrift verkrijgbaar te laten blijven, omdat er anders geen zelfzorgmiddel voor misselijkheid en braken meer beschikbaar is. Apothekers beschikken overĀ uitstekende protocollen om veilig gebruik te begeleiden. Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) was van mening dat domperidon om deze reden gerust via de apotheek maar zonder voorschrift beschikbaar kon blijven. Het CBG heeft echter besloten om het advies van de European Medicines Agency (EMA) te volgen.