Dokter Assistent zoekt stageplaats

Nog twintig Amsterdamse stageplaatsen gezocht voor Dokter Assistenten voor de stage van 11 mei tot en met 3 juli.
 
Het betreft 1ste jaars leerlingen die erg uitkijken naar het moment waarop zij het geleerde van het afgelopen jaar in de praktijk kunnen brengen. Om het u makkelijker te maken een stageplaats te bieden, hebben wij een FAQ gepubliceerd waar ingegaan wordt op uw vragen. Deze nieuwsbrief zet voor u de verschillende vormen van ondersteuning op een rijtje.

Noodzaak

Uit onderzoek is gebleken dat er voor de nabije toekomst een groot tekort aan Doktersassistenten gaat ontstaan. De druk op de huisartsen in de wijk zal alleen nog maar toenemen. Het is daarom in ieders belang dit tekort te voorkomen en dat kan door een stageplaats te bieden in uw praktijk.

Vergoedingen

Een financiële vergoeding voor het aanbieden van een stageplaats is mogelijk vanuit twee stagefondsen: het SSFH en een stage fonds vanuit het Ministerie van VWS.

Het SSFH stelt € 100,00 beschikbaar per maand. Daarnaast kan er uit het stage fonds van het Ministerie van VWS nóg een bijdrage verstrekt worden. Deze extra vergoeding voor opleidingsplaatsen komt bovenop de al bestaande SSFH-vergoeding voor praktijkbegeleiding. De LHV heeft hierover eerder bericht in de nieuwsbrief van 21 augustus 2014

Hiermee is de volgende situatie mogelijk:

  • Maandelijks ontvangt u van SSFH een vergoeding voor praktijkbegeleiding van € 100,00.
  • Aan het einde van het jaar ontvangt u vanuit het stagefonds van VWS ongeveer € 1700,00. Zie hier de normbedragen stagefonds. De hoogte van de vergoeding uit dit Stagefonds bepaalt VWS aan de hand van het aantal aanvragen. Deze kan daarom jaarlijks verschillen.

 De aanvraag en ondersteuning

De aanvraag bij het Stagefonds van VWS kunt u halverwege augustus 2015 doen, via de subsidieaanvraag stageplaats. Hierbij berekent u zelf uw gegevens, u vult het aanvraagformulier in aan de hand van het modeloverzicht en de BPV-contracten van de stagiairs. Deze drie zaken stuurt u vervolgens per post naar het ministerie van VWS. Dit is het reguliere aanvraagtraject.

Via kenniscentrum Calibris kunt u meedoen aan een voortraject waarbij Calibris u het werk uit handen neemt. Zij verzamelt de gegevens en berekent, zodat u halverwege augustus 2015 een voor ingevuld aanvraagformulier krijgt waarmee u de daadwerkelijke aanvraag doet.

Tot slot willen wij u wijzen op de onlangs gepubliceerde FAQ. Deze vindt u terug in de bijlage

Met deze extra ondersteuning wordt het toch aantrekkelijker om op te leiden?

Hebt u interesse of wilt u meer weten?

Neem contact op met Annette de Rooij: a.de.rooij@calibris.nl
Zij kan voor u alle noodzakelijke stappen op een rijtje zetten.

BijlageGrootte
PDF-pictogram FAQ stageplaatsen DA 2015356.14 KB