Doe intervisie, benut de prestatie Spiegelinformatie!

 
Heeft u de Praktijkspiegel al gedownload? De praktijkspiegel geeft inzicht in de door uw praktijk geleverde zorg. Om tot intervisie te komen, is tijd nodig. Met de prestatie Spiegelinformatie biedt Zilveren Kruis ruimte om samen met uw collega’s spiegelinformatie te bespreken. Wij bieden u een aantal handvatten om hiermee aan de slag te gaan, zelf of met ondersteuning van 1ste Lijn Amsterdam.

Prestatie Spiegelinformatie
Met de prestatie Spiegelinformatie biedt Zilveren Kruis een vergoeding om samen met uw collega’s spiegelinformatie te bespreken, knelpunten of opvallende situaties te identificeren en verbeterplannen op te stellen als u dit nodig acht. Deze prestatie gaat uit van ten minste drie bijeenkomsten per jaar.

Praktijkspiegel
De Praktijkspiegel geeft u inzicht in de kosten van uw populatie in verhouding tot een gemiddelde gestandaardiseerde praktijk: kosten van lab-aanvragen en overige diagnostiek, de voorgeschreven medicatie, medisch-specialistische zorg, GGZ enz. De Praktijkspiegel zet naast deze feiten en cijfers van uw praktijk steeds een verwachte waarde, waaraan u zich kunt spiegelen. Afgelopen november is een eerste versie van de Praktijkspiegel aan alle huisartsenpraktijken aangeboden. In april wordt een vernieuwde versie verwacht, met onder andere een verfijning van de sociaal economische status van uw populatie en een duidelijke toelichting.

Analyseer uw cijfers met 1ste Lijn Amsterdam
Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze Praktijkspiegel biedt 1ste Lijn Amsterdam vanaf begin 2016 een kosteloos programma aan, waarin u met behulp van een intervisiemethodiek, samen met uw collega’s, deze spiegelinformatie kunt bespreken. Daarnaast kunnen de wijkscan en de praktijkscan worden ingezet om een verdieping te maken in de analyse van de informatie in de Praktijkspiegel. Aan deze ondersteuning zijn wel kosten verbonden.

Zelf aan de slag
U kunt voortborduren op de start die u met 1ste Lijn Amsterdam maakte, of gelijk zelf aan de slag gaan.

  • AMC heeft een handreiking opgesteld met 5 suggesties voor de vormgeving van de bijeenkomsten. Deze handreiking maakt deel uit van een pilot van drie Amsterdamse hagro’s die met de Praktijkspiegel intervisie gaan organiseren. De ervaringen van deze groepen zullen worden gebruikt om de Praktijkspiegel en het werken daarmee verder te ontwikkelen.

Daarnaast kunt u natuurlijk gebruik maken van reeds bestaande intervisiemethodes:

  • Een Diagnostisch Toets Overleg (DTO) organiseren rond uw lab uitkomsten,
  • Een FTO met uw apotheker organiseren rond uw voorschrijfgedrag,
  • Een specialist van uw ziekenhuis uitnodigen om (terug)verwijsafspraken te maken, of met de radioloog van uw ziekenhuis uw verwijzingen bespreken.

Inlichtingen:
Riet Kemp, 1ste Lijn Amsterdam