Doe de kindcheck

 
Door de invoering van de Wet Meldcode is het verplicht een meldcode te gebruiken. Artsen hadden al een eigen meldcode: de KNMG meldcode. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten. Wat wel relatief nieuw is, is de kindcheck.

De KNMG Meldcode is aangepast op dkindcheck (april 2014). Kort gezegd houde deze check in dat artsen bij volwassen patiënten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of zware verslaving standaard moeten nagaan of zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen. In dat geval moet de arts het aantal en de leeftijd van deze kinderen vastleggen in het medisch dossier en de stappen van de meldcode Kindermishandeling volgen.

Samen met de KNMG, NHG en InEen ontwikkelt de LHV een praktisch document over de betekenis van de kindcheck voor het werken in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost.