Directe toegang echocardiografie in BovenIJ en OLVG Spuistraat

 
Sinds deze week zijn het BovenIJ ziekenhuis en OLVG Spuistraat gestart met de 'directe toegang echocardiografie' voor de huisarts. De eerstelijns echocardiografie gaat altijd gepaard met een beoordeling en advies van de cardioloog en zal in het begin ook nog door de cardiologen zelf gedaan worden. Het gaat om diagnostiek en advies, de patiënt blijft in de 1ste lijn (net zoals bijv bij een gastroscopie etc). De uitslag komt als Edifact bericht binnen. In dit artikel leest u hoe u de eerstelijns echo cor kunt aanvragen en voor welke indicaties.

Aanvragen
Een aanvraag kunt u doen via zorgdomein, onder diagnostiek 1ste lijn, zorgaanbod voor cardiale echo. Let op: Kies wel 'diagnostiek echo cor eerstelijn', en niet 'diagnostiek echo cor', dit laatste is de Snelle Diagnose Poli (dus reguliere 2e lijnsverwijzing).

Indicaties
Indicaties zijn met name:
  • diagnostiek LVH, 
  • een cardiale souffle,
  • uitsluiten structurele afwijking bij asymptomatisch atriumfibrilleren, 
  • analyse mogelijk (syst/diast) hartfalen. Bij een vermoeden van hartfalen graag wel de beslisboom van de NHG standaard volgen.
Als u verwacht dat de patiënt hoe dan ook verwezen moet worden naar de cardioloog, maak dan een verwijzing naar de snelle diagnose poli.
 
Voordelen eerstelijns echo cor
Uit onderzoek in Nederland (Limburg/Brabant) is gebleken dat de eerstelijns echo cor het aantal verwijzingen naar de cardioloog ruimschoots vermindert en dat het ook een belangrijke pijler is in het vroeger opsporen van chronisch hartfalen in de 1ste lijn.
 
Met vriendelijke groet,
 
David Koetsier,
MD MPH Kaderhuisarts hart- en vaatziekten
Bestuurslid HKA