Denk mee over de herijking kernwaarden huisartsenzorg

 
Op 2 juli jl. stonden tijdens de Algemene Ledenraadvergadering de kernwaarden van de huisartsenzorg centraal. Onder leiding van deskundige gespreksleiders van de Argumentenfabriek discussieerden we over een aantal centrale thema’s in de huisartsenzorg, o.a. basiszorg, ANW, poortwachtersfunctie. Het leverde mooie gesprekken op over de kern van ons vak en goede inbreng voor het landelijke traject rond de herijking van de kernwaarden. Lukte het u niet om deze denksessie bij te wonen? We bieden ondersteuning om zelf een denksessie te organiseren.

Sinds jaar en dag staan wij huisartsen voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. De hoogste tijd dus om te bekijken hoe we invulling willen geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Het is van groot belang dat deze invulling door huisartsen zelf wordt gedaan. Wij weten als geen ander met welke uitdagingen we te maken hebben en hoe we willen werken om de patiëntenzorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom verzorgen 8 huisartsenorganisaties (NHG, InEen, LHV, Het Roer Moet Om, LOVAH, IOH, LHOV en VPH) bijeenkomsten waar we met elkaar in gesprek kunnen over ons vak: waar zijn we wel van, waarvan niet en hoe willen we daar in deze tijd invulling aan geven?

Vindt u het leuk om zelf een denksessie te organiseren met collega’s? Neem in dat geval contact op met Annemarie Klabbers (a.klabbers@nhg.org) voor inhoudelijke en organisatorische ondersteuning. De informatie uit alle bijeenkomsten wordt verzameld door de Argumentenfabriek en gebruikt als input voor het herijken van de kernwaarden en -taken.