Deel uw ervaringen met Eerstelijns Verblijf

Graag twee minuten voor een korte vragenlijst
 
Een patiënt laten opnemen op een Eerstelijns Verblijf-bed (ELV) is vaak een lastige en tijdrovende klus. De HKA heeft zich er de laatste maanden erg voor ingespannen om dit vereenvoudigen en 7x24 opname in het ELV mogelijk te maken! Onze inzet: 1 telefoonnummer dag en nacht, geen administratieve last. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld om opname makkelijker te maken. We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen hiermee in de praktijk. Daarom vragen wij u om twee minuten van uw tijd.

Deel uw ervaringen met ELV!
Er wordt op verschillende manieren geprobeerd opname ELV te vergemakkelijken, bv. door het LHV-afwegingsinstrument, Sigra-beslisboom en Amsterdams opnameformulier, maar ook door duidelijke afspraken over bereikbaarheid. Wij vragen nu twee minuten van uw tijd om via een korte vragenlijst inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt voor u in de praktijk. 

Ja, ik vul de vragenlijst in!


De resultaten
Uw antwoorden op de vragenlijst zullen worden gebruikt als basis voor de HKA-inbreng in de Sigra werkgroep Doorstroming, waarin stedelijk continu wordt gewerkt aan verbetering van de opnamemogelijkheden voor ELV, geriatrische revalidatie en andere vormen van kortdurend verblijf. HKA bestuurslid Frans Smits vertegenwoordigt ons in deze werkgroep en is tevens voorzitter van de HKA-werkgroep Ouderen.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan eens op de site!