Declaratiecode Achmea verrichting Polyfarmacie (13049)

 
De M&I verrichting polyfarmacie is door de NZa per 2014 geschrapt en valt per 2014 onder de prestatiebeschrijving voor farmaceutische zorg. Over het kunnen blijven declareren van deze prestatie onder de declaratiecode 13049 bleken tegenstrijdige berichten te bestaan.

Achmea heeft deze code –nog steeds- in de verrichtingenlijst staan. Over polyfarmacie schrijft Achmea in haar nieuwsbrief van december 2013 het volgende: ‘Polyfarmacie is samengegaan met de vergoeding die apothekers hiervoor ontvangen. Voor 2014 is de prestatiecode gelijk gebleven aan 2013, dat betekent dat u voor 2014 dezelfde prestatiecode kunt gebruiken.’ 

Overleg met de NZa, ZN en Vektis leidt tot de uitkomst dat de declaratiecode 13049 voor de M&I verrichting polyfarmacie gebruikt kan blijven worden. Uiteraard moet deze wel onderdeel zijn van uw contract met uw zorgverzekeraar.