Debatreeks "(On)gezonde Angst"

Registratie eerste debat
 
De geboortezorg is de eerste aflevering in een drieluik over de rol van angst en risicomijding in de zorg. Georganiseerd in samenwerking met 'Optimale zorg-Dappere Dokters', artsenfederatie KNMG, huisartsenkring Amsterdam en Het Parool.

Is bevallen anno 2015 een natuurlijke of een medische aangelegenheid? De angst bij moeders, vaders en zorgverleners voor complicaties tijdens de bevalling maakt dat het steeds minder vanzelfsprekend wordt om nog thuis te bevallen. Vraag is of het medicaliseren van de geboortezorg ook uiteindelijk leidt tot een betere geboortezorg. En wiens belang staat er bij de geboortezorg eigenlijk centraal: die van moeder, kind of zorgverlener?

We spraken hierover met onder anderen hoogleraar verloskunde Joris van der Post, verloskundige Rebekka Visser, filosoof Stine Jensen, communicatie- en informatiewetenschapper Dr. José Sanders, filmwetenschapper Lievnath Faber en klinisch verloskundige Christine Wisman.

Bekijk hier de live stream registratie van het debat dat op 11 mei plaats had. 

Aanwezig zijn bij de volgende debatten in deze reeks?

Zondag 7 juni: De Preventieparadox
Dinsdag 16 juni: Controle over de dood