Debat over MC Slotervaart op 3 december : locatie gewijzigd!

Locatie is gewijzigd naar: Hoogte Kadijk 143 C te Amsterdam
 
Debat over MC Slotervaart op 3 december : locatie gewijzigd!
Naar aanleiding van het plotselinge faillissement van MC Slotervaart en de daarop volgende chaos organiseert de huisartsenkring Amsterdam/Almere maandagavond 3 december een debat over de ontstane situatie en het beeld van toekomst van de zorg in Amsterdam. Locatie: Hoogte Kadijk 143 C te Amsterdam. Inloop 19.00 uur en aanvang 19.30 uur.

Ga in debat met Zilveren Kruis en de gemeente
Onder professionele leiding van Astrid Joosten zal een panel bestaande uit dhr. Olivier Gerrits (directeur zorginkoop Zilveren Kruis), wethouder Simone Kukenheim van de gemeente Amsterdam en onze voorzitter Stella Zonneveld met de zaal en met elkaar in gesprek gaan.  

Gevolgen acute sluiting MC Slotervaart 
Het abrupt omvallen van het MC Slotervaart kwam voor velen als een verrassing. Ondanks bestuurlijke afspraken over overdracht van patiënten is er veel onduidelijkheid. Een grote groep patiënten weet niet waar zij aan toe zijn en meldt zich bij hun huisarts. Huisartsen zitten tot 12 uur ´s nachts nieuwe verwijzingen te schrijven en moeten extra personeel inhuren. Dit roept veel vragen en emoties op. Daar zal op deze avond nadrukkelijk een platform voor zijn. De heer Olivier Gerrits is aanwezig om toe te lichten wat de beweegreden van Zilveren Kruis zijn geweest om het MC Slotervaart zo plotseling om te laten vallen. Ook zullen wij hem vragen wat Zilveren Kruis heeft gedaan om aan haar zorgplicht te voldoen, hoort daar niet meer garantie van zorg bij?

Wat is er nodig om de zorg in uw praktijk/wijk goed te organiseren?
Daarna willen wij onze blikken richten op de toekomst. Geeft het wegvallen van een ziekenhuis in de stad nieuwe kansen? De zorg in de wijken is snel aan het veranderen, de zorgvraag wordt zwaarder en intensiever. In dit deel van het debat staat de vraag centraal wat er volgens u nodig is om de mensen in uw praktijk/wijk de juiste zorg op de juiste plek te kunnen bieden? De gemeente en Zilveren Kruis hebben beiden een taak om dit goed te organiseren. Daarom willen we van het graag weten welke beelden zij hebben van de toekomstige zorg in Amsterdam en hoe zij de positie van de huisartsenzorg zien in het geheel. 

Locatie & tijd
Het debat zal plaatsvinden op maandagavond 3 december

  • Inloop vanaf: 19.00 uur
  • Aanvang: 19.30 uur
  • Locatie: Hoogte Kadijk 143C, 1018 BH  Amsterdam

Deze bijeenkomst is alleen voor Amsterdamse huisartsen!