De Professionele Samenvatting: Kort en krachtig

 
In het voorjaar van 2015 hebben 60 huisartsen uit Amsterdam deelgenomen aan een onderzoek naar de Professionele Samenvatting. Onderzocht werd of de Professionele Samenvatting met minimale informatie de uitgebreide Professionele Samenvatting kan vervangen. En dat zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van de waarneming op de huisartsenpost. Uit de resultaten blijkt dat de hoeveelheid informatie geen invloed heeft op het beleid dat de waarnemers voorstellen voor een patiënt. Wel vinden waarnemers het prettig als minder informatie in de Professionele Samenvatting staat.

Hoeveelheid informatie niet van invloed op beleid waarnemers
Uit de resultaten blijkt dat de hoeveelheid informatie geen invloed heeft op het beleid dat de waarnemers voorstellen voor een patiënt. Het wordt door waarnemers echter wel gewaardeerd wanneer er minder informatie in de Professionele Samenvatting staat. Er zijn maar weinig waarnemers die informatie missen in de Samenvatting of bepaalde informatie privacygevoelig vinden. In het algemeen blijkt dat waarnemers eerst gebruik maken van hun eigen ervaring en wanneer zij de Samenvatting raadplegen, zij vooral kijken naar informatie over chronische ziekten en medicijngebruik.

Een Professionele Samenvatting met daarin minimale informatie voldoet dus aan de informatiebehoeften van waarnemers op de huisartsenpost. Dit is in lijn met eerder onderzoek over de informatiebehoeften van huisartsen in het algemeen. Beperkingen van het onderzoek zijn het lage aantal respondenten en het kleine aantal casussen. Op basis van dit onderzoek wordt aangeraden vervolgonderzoek uit te voeren met meer respondenten en om onderzoek te doen tijdens echte consulten op de huisartsenpost.

Opzet onderzoek
Voor dit onderzoek is een veldexperiment opgezet met huisartsen (in opleiding) uit de regio Amsterdam. De huisartsen kregen twee casussen en een Professionele Samenvatting met daarin uitgebreide of een minimale hoeveelheid informatie. Een andere groep kreeg helemaal geen Professionele Samenvatting. Hierna bepaalden de huisartsen een beleid voor de patiënt en gaven zij hun waardering over de hoeveelheid en soort informatie.

Ook werd met behulp van video-opnames onderzocht hoe vaak en hoe lang de Professionele Samenvatting werd geraadpleegd. Door dit te onderzoeken wordt er een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag of de Professionele Samenvatting met minimale informatie de uitgebreide Professionele Samenvatting kan vervangen zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit van de waarneming op de huisartsenpost.