“De Dappere Patiënt, Advance Care Planning, PaTz en VPTZ”

Woensdag 1 november, 17.30 – 20.30 uur
 
Graag maken wij u erop attent dat wij op woensdag 1 november een bijeenkomst organiseren met de volgende thema’s:

 

  • Film De Dappere Patiënt: “Als wat je wil en kan, minder vanzelfsprekend wordt”. 
  • Advance care planning’ (ACP) in de eerste lijn: hoe geeft u dit vorm? Met welke vragen wordt u geconfronteerd in uw praktijk?
    ACP is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om   beslissingen te nemen.
  •  PaTz: wilt u tijdig inzicht in welke patiënten palliatieve zorg nodig hebben? Deskundiger worden en elkaar steunen door samen te sparren over complexe situaties? PaTz is inhoudelijk, praktisch, concreet en gaat over tijdige inzet van palliatieve zorg. Door in gesprek te gaan met ernstig zieke patiënten over wensen en zorgbehoefte kunt u tijdig anticiperen. Naast medische en psychosociale aspecten komen ook zingevingsvragen aan bod. 
  • VPTZ: staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: de coördinatoren van VPTZ-Amsterdam en Diemen vertellen welke hulp/ondersteuning geschoolde vrijwilligers kunnen bieden in de laatste levensfase.

Locatie: Hoogte Kadijk 143 C te Amsterdam
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? De uitnodiging ontvangt u t.z.t.