De Dappere Patiënt

Als wat je wil en kan, minder vanzelfsprekend wordt
 
De Dappere Patiënt
Op een dag realiseer je je: "ik wil niet meer ten koste van alles mijn leven doorleven, waar liggen mijn prioriteiten? Wat wil ik nog wel? Wat niet (meer)?" Hoe ga je hierover als patiënt en huisarts met elkaar in gesprek? Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten hierover een film met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts makkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit onderwerp echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie.

De laatste levensfase
Veel ouderen gaan door hun leeftijd vrij bewust hun laatste levensfase in. Dit biedt hen de gelegenheid om beslissingen te nemen over de zorg en behandelingen in deze fase. Het tijdig bespreken en afstemmen van wensen en ideeën voor zorg kan belastende medische behandelingen voorkomen. Dit leidt vaker tot behoud van autonomie en biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan kwaliteit van leven op basis van eigen normen en waarden.

Het bespreken van wensen en ideeën voor de laatste fase van het leven is belangrijk. Dit blijkt ook uit onderzoek dat is gedaan naar dit onderwerp, ook wel vroegtijdige zorg planning (advance care planning) genoemd. Het aantal ouderen zal de komende decennia verder stijgen. Tegelijkertijd blijven meer ouderen tot hun overlijden thuis wonen, waardoor de relatie met de huisarts belangrijk is. Het is echter geen eenvoudig onderwerp, voor ouderen niet omdat het moeilijk is concreet te weten wat je wilt in een situatie die je (nog) niet kent. Voor huisartsen is het niet eenvoudig omdat vaak niet duidelijk is of en op welke manier de patiënt er mee bezig is.

Met behulp van de film De Dappere Patiënt hopen we dat het makkelijker wordt om het gesprek aan te gaan en tegelijkertijd voor bewustwording te zorgen over dit onderwerp. Daarbij maakt de film inzichtelijk welke mogelijke belemmeringen er spelen om in gesprek te gaan met de huisarts en welke aanknopingspunten er zijn om met patiënten wél in gesprek te gaan.

Haal de film in huis!
Huisartsen(groepen), PaTz-groepen, wijkverpleegkundigen, POH-ouderen, kortom alle professionals die met dit thema te maken hebben kunnen de film bekijken en bespreken hoe ze dit gesprek in hun dagelijkse praktijk het beste kunnen organiseren.

Ook patiëntengroepen kunnen de film bekijken en gebruiken om met elkaar te bespreken of en hoe ze hier met hun huisarts over in gesprek willen gaan. 

De film duurt 30 minuten en kan kosteloos worden bekeken via een beveiligde link. Het is zinvol bij het bekijken van de film om één van de huisartsen uit de film of een adviseur van 1ste Lijn Amsterdam als gespreksleider uit te nodigen. Voor huisartsen- groepen (mogelijk samen met andere eerstelijnsprofessionals) en patiëntengroepen in Amsterdam is deze gespreksleiding kosteloos.

AANVRAAGFORMULIER FILM

Of kom naar de filmavond bij 1ste Lijn Amsterdam!