De basis GGZ komt eraan wat betekent dat voor u?

 
Per 1 januari gaat er veel veranderen in de GGZ. Met de invoering van de Basis GGZ komt een geheel nieuwe bekostigingsstructuur in de GGZ. Deze invoering heeft als doelstelling om onnodig gebruik van de tweedelijnszorg te ontmoedigen en patiënten met psychische klachten zoveel mogelijk in de eerste lijn te behandelen.

De verschuiving van patiënten vindt binnen het hele veld plaats. Het streven is dat 20 % van de patiënten van de tweede lijn vanaf volgend jaar in de generalistisch basis ggz of in de huisartsenpraktijk moet worden behandeld. Dit betekent dat een huisarts meer mensen met GGZ problematiek op zijn spreekuur kan verwachten. De huisarts krijgt binnen de basis ggz een cruciale rol als verwijzer en behandelaar. Als het om psychische klachten gaat moet de huisarts de behandeling zelf doen met de steun van de praktijkondersteuner-GGZ. Heeft een patiënt een stoornis (DSM-IV classificatie) of heeft de huisarts een vermoeden van een stoornis en kan hij/zij de patiënt zelf niet behandelen alleen dan kan de patiënt verwezen worden. Nieuw is dus dat er in ieder geval sprake moet zijn van een vermoeden van een stoornis en dat alleen met een verwijzing van de huisarts doorstroom naar de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ mogelijk is.

POH GGZ ervaringen

Steeds meer huisartsen in Amsterdam hebben een POH GGZ in de praktijk. Vanuit de verzekeraar en overheid wordt het aanstellen van een POH GGZ gestimuleerd. 

In de adviezen van de NZA wordt de POH GGZ genoemd als optie om de huisarts te ondersteunen in de nieuwe cruciale rol die de huisarts krijgt toebedeeld in de basis GGZ. Maar hoe bevalt de POH-GGZ in de praktijk? Lees hier meer in het interview met huisarts Renee Elsas in Amsterdam Nieuw-West door Mariette Hamaker.
Vanuit Clientenbelang Amsterdam is er onderzoek gedaan naar de ervaringen van cliënten met de POH GGZ. Marian Vink ‎Senior beleidsadviseur bij Clientenbelang Amsterdam geeft in het rapport “hij denkt positief over mij” een reflectie – vanuit cliëntenperspectief - op het functioneren van de POH GGZ. Het blijkt dat cliënten positief zijn over de begeleiding door de POH GGZ en dat ze baat hebben bij de ondersteuning.
clientenbelangamsterdam

POH GGZ regelingen

Zoals hierboven al beschreven is de verwachting is dat na 1 januari 2014 de GGZ hulpvragen in de huisartspraktijk flink zullen toenemen. 
Vooral mensen met lichte en veel voorkomende klachten en stoornissen: lichte depressie, angst, overspannenheid en dementie zullen steeds meer in de huisartsenpraktijk behandeld worden. Ook mensen met stabiele chronische problematiek zullen begeleid gaan worden vanuit de huisartsenpraktijk. Om huisartsen hierin te ondersteunen is al eerder de regeling POH-GGZ (praktijkondersteuners GGZ) verruimd. Per 1 januari 2014 wordt de regeling opnieuw verruimd en worden nieuwe elementen voor de praktijkondersteuning GGZ toegevoegd. Praktijken kunnen vanaf 2014 gebruik maken van e-health en consultatieve raadpleging, ten behoeve daarvan kan het aantal uur POH GGZ per normpraktijk worden verhoogd. Ook zijn groepsconsulten mogelijk. 

Deze regels worden nu bekend gemaakt zodat huisartsen zich alvast kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. 

De complete beleidsregel huisartsenzorg volgt later dit jaar. En in navolging van de beleidsregel zullen ook de tarieven dan de zorgverzekeraars bekend worden gemaakt eind dit jaar.

Veelgestelde vragen én antwoorden over poh-ggz en Generalistische Basis-ggz

Door verschillende veldpartijen (o.a. LVG, ROS-netwerk) zijn de meest gestelde vragen op het gebied van de basis ggz en de POH GGZ gebundeld en beantwoord.

Bijeenkomst 20 november

De invoering van de basis ggz heeft veel consequenties. Binnen de huisartsenzorg zal meer psychische problematiek behandeld worden door de huisarts en de POH GGZ. Daarnaast wordt de huisarts verantwoordelijk voor goede doorverwijzing zodat patiënten op de juiste plek terecht komen. Een huisarts kan dit alleen als de eerstelijns psychologen en de andere aanbieders in de generalistische basis ggz goed inzichtelijk maken waar naar toe verwezen kan worden. Huisarts, POH ggz en eerstelijns psychologen zullen dus met elkaar afspraken moeten maken over waar cliënten het beste behandeld kunnen worden,