De Balint intervisie-methode: betere afstemming op de patiënt

Maandag 12 juni a.s. 2e bijeenkomst
 
 
Het contact tussen de arts en de patiënt verloopt ondanks goede bedoelingen van beide kanten soms onplezierig en onbevredigend. Wat kan er in de weg zitten, en hoe ga je als zorgverlener om met uitdagingen in de communicatie met patiënten – bijvoorbeeld bij terminale ziekte, persoonlijkheidsproblemen of onverklaarde klachten?

Voor Michael Balint –psychiater en psychoanalyticus- vormde deze vragen halverwege de vorige eeuw de aanleiding om in Londen met groepen huisartsen te praten over de emotionele aspecten van hun werk. Ook in Nederland werden zogenoemde Balintgroepen opgezet om artsen te helpen hierop te reflecteren (www.balintnederland.nl). In deze groepen bespreken artsen casussen onder begeleiding van een psychotherapeut/psychiater. Zo kunnen artsen hun angsten, frustraties en onzekerheden delen en erop reflecteren. Ze krijgen inzicht in hun eigen emotionele mogelijkheden en beperkingen en de invloed daarvan op het contact met de patiënt. Dat geeft vaak ook weer een nieuwe blik op patiënten die eerder als vervelend of moeilijk werden beschouwd. Van een ziektegerichte houding gaan artsen naar een meer patiëntgerichte houding – en naar een helpende en effectieve dialoog.
 
In zijn presentatie belicht Quin van Dam het doel en de werkwijze van de Balintmethode. Aansluitend zal hij u uitnodigen deel te nemen aan een Balintsessie. U kunt dan ervaren hoe het is om met deze intervisiemethode te werken. Na een terugblik op deze sessie is er ruimte voor vragen en opmerkingen.
 
Zowel psychiaters als huisartsen worden hierbij uitgenodigd. Wij hopen hierbij op een interessante ontmoeting tussen beide disciplines waarbij tevens besproken kan worden wat we voor elkaar kunnen betekenen.
 
Dr. Quin (Q.D.) van Dam, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, supervisor NVP, NPaV en NVPP, is werkzaam in zijn eigenpraktijk te Leiden. Hij is docent bij RINO Amsterdam en begeleider van Balintgroepen. In 2016 publiceerde hij het boek: Affectfobietherapie in de praktijk. www.quinvandampsychotherapie.nl
 
U bent van harte welkom. Vooraf aanmelden wordt i.v.m. de inkoop van de catering gewaardeerd.

Wij hopen u dus weer allen te kunnen ontmoeten.
 
Met vriendelijke groet,
Celestine Roose, voorzitter

Informatie:
TCM Congress Management
T: 0346-251566
meeting@tcman.nl

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Uitnodiging en programma103.83 KB