Dappere Dokters, 2e invitational conference: wederom een succes

 
Ad Bakx, cardioloog met Dappere Dokter Bokaal
Dinsdagavond 19 november vond de tweede invitational conference Optimale Zorg-Dappere Dokters plaats in Felix Meritis.

Het was een inspirerende en constructieve bijeenkomst waar bijna 100 mensen, vooral huisartsen en specialisten uit Amsterdam aan deelnamen.

Het programma

Na een welkomwoord van één van de initiatiefnemers Bart Meijman en een terugblik op de projecten die voortgekomen zijn uit de eerste invitational conference 2012, sprak ook Minister Schippers de aanwezigen via eenvideoboodschap toe. Zij complimenteerde de Amsterdamse initiatiefnemers en artsen om zich in te zetten voor optimale in plaats van maximale zorg

Bart Meijman, kringvoorzitter

.

Hierna zijn de deelnemers in 6 werkgroepen uiteen gegaan om met elkaar te spreken over Spiegelinformatie, Cruciale zorgkeuzes, Intramurale kwaliteit, Aandacht voor zinnige en zuinige zorg in de Opleiding, Intercollegiale consultatie en Transmurale communicatie en samenwerking.  

 

 

 Uit deze gespreksgroepen zijn goede, inspirerende nieuwe ideeën gekomen voor vervolgprojecten in het kader van Optimale Zorg. Opvallend was de opbouwende sfeer en het gemeenschappelijk gevoelde belang van dapper gedrag en optimale zorg. In een plenaire terugkoppeling door Henriette van der Horst (VU) en Ad Warnar (Cliëntenbelang) werden deze elementen op mooie wijze genoemd. 

Werkgroep Transmurale communicatie en samenwerking

 Vervolgens werd door Dirk Achterbergh, voorzitter van het KNMG district Amsterdam de Dappere Dokter Bokaal 2013 uitgereikt. Echter niet eerder na dat  alle genomineerden genoemd werden. 

 

 De genomineerden voor de 'Dappere Dokter Bokaal 2013'

 • De Huisartsen toetsgroep XLS en de Urologie afdeling van het SLAZ, collegae Han van der Zee en Marleen van Dijk 
  PSA? Liever niet; het delen van dilemma’s, kennisoverdracht, gemeenschappelijke attitude, werkafspraken maken (Artikel Volkskrant)
 • Teri Brouwer, internist OLVG, Erik Jan Haanraads, radioloog OLVG en Petra Elders, huisarts. 
  Zij maakten met elkaar afspraken over een zinnige aanpak op basis van de osteoporose standaard. Alle patienten >50 met #: in overleg met huisarts dexa scan, daarna advies naar huisarts,die behandelaar blijft. De kosten 100 euro, DBC osteoporose 700 euro. 
 • Koos Jongebreur, huisarts, Cardiologisch onderzoek door huisartsen coöperatie
  Werkafspraken gemaakt tussen huisartsen en cardiologen, cardiologen zijn via telemetrie betrokken.
 • Ad Bakx, cardioloog BovenIJ, 
  Heeft zijn patiëntenbestand gereviseerd samen met de huisartsen David Koetsier en Leo Buijs. Zij hebben werkafspraken gemaakt over terugverwijzen op basis van het protocol van de stedelijke werkgroep CVR. 30% blijkt hij te kunnen overlaten aan de huisarts!

  Deze genomineerden staan allen voor:
  • Doen wat nodig is, laten wat niets bijdraagt
  • In beperking toont zich de meester
  • Dialoog met patiënt en samenleving
  • Dapper, soms tegen de stroom in
  • Resultaat: klimaat van vertrouwen

 

De winnaar

De Dappere Dokter Bokaal 2013 ging naar de cardioloog Ad Bakx. Mede door de charme van de eenvoud. Hij werd tijdens de toespraak geroemd om zijn dappere gedrag dat tegen de stroom in gaat. Artikel Parool ‘Zo’n dokter willen wij zijn’

Diezelfde avond is Ad Bakx samen met Bart Meijman geïnterviewd voor het radioprograma ‘Met het oog op morgen’

Het uitgebreide verslag volgt binnenkort. 

Nu op weg naar de 3e invitational conference 2014!