Cursus verbeteren bereikbaarheid huisartsenpraktijk

 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van huisartspraktijken gaat verder dan het installeren van een hypermoderne telefooncentrale. Naast goede, technische apparatuur, hebben ook communicatie en praktijkorganisatie een grote invloed op de bereikbaarheid van de huisartspraktijk.

Door een aantal, soms eenvoudige, maatregelen te treffen, is de bereikbaarheid van de huisartspraktijk te verbeteren. De LHV heeft bereikbaarheid hoog op de prioriteitenlijst staan en heeft daarom een cursus Verbeteren van de Bereikbaarheid’’ ontwikkeld. 
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor huisartsen die zich in Hagro-verband kunnen aanmelden

Inhoud cursus

Tijdens de cursus wordt allereerst geïnventariseerd hoe bereikbaar de deelnemende huisartspraktijken zijn en wat de knelpunten zijn. Vervolgens worden, afhankelijk van de situatie, tips besproken om de techniek, organisatie en/of communicatie te verbeteren. Dit gebeurt door middel van filmpjes met een fout voorbeeld en een aantal goede voorbeelden.
Daarna bespreken de deelnemers welke maatregelen er genomen moeten worden om de bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren. Deze actiepunten worden in een verbeterplan genoteerd om vervolgens deze uit te werken en te concretiseren in de huisartspraktijken.

Aanmelden

De cursus duurt drie uur en is geaccrediteerd. De cursus wordt op aanvraag op locatie gegeven.
In overleg wordt een tijdstip, overdag of ’s avonds, gepland. Leden betalen € 40, -, niet-leden betalen € 80, - voor deze cursus.

Belangstellende Hagro’s kunnen zich aanmelden bij de LHV via:a.lamain@lhv.nl. Voor meer informatie kan worden gebeld met: Annemarie Lamain: 06 -507 37 938.