Convenant medicatieveiligheid met thuiszorg en aporthekers

 
De grote thuiszorgorganisaties, FBA en HKA hebben een convenant gesloten waarin beschreven staat wie welke taak heeft bij een veilige geneesmiddelenzorg voor thuiswonende mensen. Dit convenant was nodig omdat de Inspectie in toenemende mate druk zette op veranderingen in de huidige praktijk omdat er te veel fouten werden gemaakt.

De bedoeling is dat alle thuiszorgorganisaties, apotheken en huisartsen zich aan dit convenant gaan houden. Individuele contracten tussen huisartsen en thuiszorgorganisaties zijn met dit convenant niet meer nodig. Voor de volledige tekst van het convenant kunt u hier klikken. Voor de huisartsen zijn de volgende punten het belangrijkst: Lees verder