Controleer uw gegevens en reageer voor 1 augustus op uw POH S jaartarief

 
Onlangs heeft u van Achmea een brief ontvangen over uw jaartarief voor de module POH Somatiek 2013. In de brief geeft Achmea aan welk tarief u kunt declareren met ingang van 1 juli 2013 en hoe dit tarief is berekend. De Kring heeft nav de Achmeabrief diverse vragen en reacties ontvangen. Deze hebben betrekking op de korte termijn voor het indienen van een correctieverzoek, de korte termijn voor het aanvragen van extra POH S, verkeerde gegevens, de vereiste transparantie en de gebruikte systematiek.

Wij adviseren u te controleren of de in de brief over uw praktijk opgenomen gegevens juist zijn, en uw eventuele vragen en kanttekeningen schriftelijk aan Achmea te melden. U kunt daarnaast ook Achmea uitnodigen voor een overleg. Ook als Kring zullen wij uw reacties onder de aandacht van Achmea brengen. Indien u niet in de gelegenheid bent voor 1 augustus richting Achmea te reageren, adviseren wij u - onder toevoeging van uw redenen en/of uw eventuele vragen - uitstel te vragen.