Centrum Seksueel Geweld Amsterdam

 
Centrum Seksueel Geweld Amsterdam
Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam (CSG) is beschikbaar voor slachtoffers van een verkrachting of aanranding. Het CSG Amsterdam-Amstelland is een netwerkorganisatie waarin GGD, politie, (jeugd)GGZ, AMC en Slachtofferhulp samenwerken. Het Centrum Seksueel Geweld is een netwerkorganisatie, er is dus geen fysieke locatie. Als huisarts kunt u in Amsterdam 24/7 direct contact opnemen en doorverwijzen via telefoonnummer 020-5555888. Slachtoffers zelf kunnen het gratis landelijke nummer bellen: 0800 0188.

Wanneer moet je als huisarts contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld?

  •  Om direct te verwijzen als een patiënt slachtoffer is van een verkrachting of aanranding 7 dagen of korter geleden. Dit kan 24/7. Als het slachtoffer niet naar het CSG wil, is het verstandig om toch contact op te nemen om advies in te winnen.
  • Als het seksueel geweld langer geleden heeft plaatsgevonden kan het CSG op werkdagen worden gebeld voor advisering op het gebied van (trauma)hulpverlening of een medisch consult met een van de forensisch verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn op dit gebied.

Hoe werkt een aanmelding?
Het slachtoffer wordt na aanmelding direct in contact gebracht met een casemanager die de zorg op forensisch, medisch, psychische en juridisch gebied coördineert.  Deze casemanager houdt gedurende enkele weken contact met het slachtoffer en monitort de stressreacties. Met psycho-educatie en adviezen over adequate coping wordt de kans op het ontstaan van PTSS verkleind. Mocht na verloop van tijd toch een verhoogd risico op PTSS blijken dan is er de mogelijkheid onmiddellijk passende behandeling te starten.

Waarom moet je als huisarts (of slachtoffer) zo snel mogelijk contact opnemen met CSG?
Om negatieve gevolgen van seksueel geweld te beperken en de pakkans van daders te vergroten is het van belang zo snel mogelijk eventuele sporen veilig te stellen en medische en psychische zorg te verlenen. Tot en met 7 dagen na een incident is het mogelijk sporen veilig te stellen. Hoe jonger het slachtoffer, hoe korter sporen intact blijven. Snel handelen is dan van nog groter belang. Het veilig stellen van sporen gebeurt door een forensisch arts in opdracht van de politie waarna aansluitend medisch zorg wordt verleend. Dit forensisch medisch onderzoek (FMO) vindt plaats in een DNA-arme onderzoekskamer. Mogelijke bewijsmaterialen die op een andere manier zijn verzameld, zijn helaas niet bruikbaar in een politieonderzoek en strafzaak.

Het slachtoffer kan ook zelf contact opnemen met het CSG en de huisarts wordt dan – met toestemming van de cliënt – op de hoogte gesteld van de geboden medisch hulp, de toegediende medicatie en het feit er sprake is geweest van ongewenst (en onbeschermd) seksueel contact. Indien trauma behandeling nodig is wordt de huisarts om een verwijsbrief gevraagd en wordt de behandeling onmiddellijk gestart. 

Bij het CSG wordt het slachtoffer opgevangen door een ervaren vrouwelijke casemanager die het slachtoffer door de gehele procedure heen loodst en hem of haar van begin tot eind bijstaat. Verder organiseert zij alle hulpverleners rondom het slachtoffer als ook de nazorg.

Wat moet je absoluut niet doen als huisarts?
Zelf, zonder overleg met het centrum seksueel geweld, lichamelijk onderzoek doen bij een slachtoffer die in de afgelopen week aangerand of verkracht is. Je kan hierdoor het sporen onderzoek in de war schoppen en voor het slachtoffer kan het extra traumatisch zijn.

Wel is het goed om een slachtoffer te adviseren om zichzelf en kleding niet te wassen. Niet de tanden te poetsen en voor zo ver mogelijk toiletbezoek en drinken uit te stellen. Opnieuw om eventuele sporen veilig te kunnen stellen.

Contact:
Het CSG is voor professionals in Amsterdam-Amstelland rechtstreeks bereikbaar via 020-5555888. Patiënten kunnen het gratis landelijke nummer bellen: 0800 0188

Leestips:

  • Centra Seksueel Geweld voor acute slachtoffers. Iva Bicanic, Ad de Jongh, Toine Lagro-Janssen, Peter Leusink. Huisarts en wetenschap, 59 (6) juni 2016
  • https://www.centrumseksueelgeweld.nl/