Centrale Doktersdienst ATA: Nieuw telefoonnummer!

088-nummer straks alleen voor HpA
 
Voor de 24-uurs bereikbaarheid is in het verleden de samenwerking tussen ATA en de HpA ontstaan vanuit de wens van veel bij ATA aangesloten huisartsen om één achterliggend nummer te communiceren. Dit is tot op heden het telefoonnummer 088-0030600. De urgentie van het hanteren van één centraal nummer voor alle 24-uurs- en spoedbereikbaarheid is inmiddels veranderd. Wij verzoeken u derhalve uw patiënten voortaan voor onze bereikbaarheidsdienstverlening gedurende praktijktijden te laten bellen naar de Centrale Doktersdienst Amsterdam via het telefoonnummer 020-592 34 34.