Casemanagement dementie

Informatie, visie HKA en oproep om problemen te melden
 
Van sommige collega’s kreeg de HKA signalen dat zij het onduidelijk vinden of en waar ze sinds januari dit jaar patiënten kunnen aanmelden voor begeleiding door een casemanager dementie. Sinds dit jaar valt casemanagement dementie onder wijkverpleegkundige zorg. Nieuwe patiënten kunt u aanmelden bij de oude meldpunten (zover die nog bestaan) of bij uw preferente aanbieder van wijkverpleegkundige zorg. Alle grote aanbieders in Amsterdam hebben casemanagement dementie in hun pakket.

Rapport goede dementiezorg Amsterdam 2016
Onlangs hebben alle belanghebbenden in SIGRA verband het rapport “Goede dementiezorg Amsterdam 2016” uitgebracht, waarin aanbevelingen worden gedaan om de zorg voor demente patiënten te borgen in Amsterdam. Wethouder van der Burg heeft hierop gereageerd. Hij stelt in zijn reactie: “Alle mensen met een vermoeden van dementie en hun naasten krijgen bij de start van een diagnostisch traject een casemanager tot het moment waarop iemand overlijdt of wordt opgenomen”. Vanuit de HKA hebben wij de wethouder in een brief gewezen  op de rol van de huisarts in dit ziekteproces, die start met diagnostiseren, waarna- in de eerste fases van dementie-  informeren en begeleiden vanuit de huisartsenpraktijk worden aangeboden. Dit betekent dan lang niet alle mensen met dementie een casemanager nodig hebben.

Reactie HKA op rapport goede dementiezorg
De HKA zet vooralsnog in op een getrapt model waarbij de zorg voor demente patiënten wordt ingebed in de reguliere zorg:

  1. Vroege signalering en diagnostiek van dementie door de huisarts ondersteund door een generieke POH (in kaart brengen en zorg voor alle kwetsbare ouderen). Beleid volgens NHG standaard.
  2. De home teams waarin de huisarts zn. aansluit aan de sociale wijkteams.
  3. Netwerkbijeenkomsten waarin de huisarts andere hulpverleners uit zijn/haar wijk ontmoet.
  4. Stedelijk overleg ouderenzorg waar alle stakeholders zitten (Inclusief dementiezorg).

De Ouderen werkgroep van de HKA volgt al deze ontwikkelingen nauwgezet. Meld ons a.u.b. als er zich problemen voor doen bij het verwijzen naar case management of geef uw mening op HAweb.