Campagne meningokokkenvaccinatie ”Deel dit niet met je vrienden.nl”

Vaccinatiecampagne 14-jarigen van start
 
Campagne meningokokkenvaccinatie ”Deel dit niet met je vrienden.nl”
Alle tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei en 31 december 2018, ontvangen in week 38/39 een oproep van de GGD Amsterdam voor de meningokokkenvaccinatie. De vaccinaties vinden plaats tussen 11 oktober en 7 november en worden in Amsterdam op 13 plaatsen verspreid gegeven en in Amstelland op twee plaatsen. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. Naar aanleiding van alle media-aandacht krijgt de GGD veel vragen van burgers en huisartsen. De vragen zijn voornamelijk van bezorgde ouders van wie de kinderen buiten het vaccinatiecohort vallen.

Risico op meningokokkenziekte (groep W) is klein
Vanaf 2015 is zowel in Amsterdam-Amstelland als landelijk een stijging te zien van meningokokkenziekte veroorzaakt door groep W. Het risico op meningokokkenziekte is nog steeds klein. In het werkgebied van de GGD Amsterdam waren in 2017 negen gevallen,  waarvan 5 serogroep W, deze waren allen ouder dan  20 jaar. In onderstaande grafiek ziet u het verloop van het aantal meningitisgevallen in Amsterdam-Amstelland in de loop van de jaren naar serogroep.

Vaccinatiecohorten

  • Het MenACWY-vaccin vervangt sinds 1 mei 2018 het  MenC-vaccin rond de leeftijd van 14 maanden.  Alle kinderen die sindsdien voor hun reguliere vaccinatie tegen meningokokken komen, krijgen voortaan MenACWY-vaccinatie. Kinderen die na hun 1e verjaardag al een MenC-vaccinatie hebben gehad, komen niet in aanmerking.
  • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 krijgen in het najaar van 2018 een uitnodiging voor een vaccinatie.
  • Kinderen geboren in 2005 krijgen in het voorjaar van 2019 een uitnodiging voor vaccinatie.
  • Kinderen geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 ontvangen in het eerste half jaar van 2019 een uitnodiging voor vaccinatie.  

 Door deze leeftijdsgroepen te vaccineren, verwacht men verspreiding op grotere schaal en ook bij andere leeftijdsgroepen te kunnen voorkomen. In een aantal jaar wordt zo groepsbescherming opgebouwd. 

Meningitisvaccinatie buiten de vaccinatiecampagne om
Het huidige aantal ziektegevallen geeft onvoldoende aanleiding om alle kinderen of volwassenen te laten vaccineren. Indien uw patiënt toch een MenACWY-vaccinatie wenst, is dit op eigen kosten mogelijk.Via de apotheek is het vaccin beperkt beschikbaar. Een alternatief is te verwijzen naar een vaccinatiecentrum of naar het Reizigersadvies en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam. Uw patiënt kan hiervoor online een afspraak maken.

Intercollegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg kunt u contact opnemen  met het team Algemene Infectieziekten  van de GGD Amsterdam  op werkdagen tussen 8.30 en 17.00: tel: 020-555 5105. Na 17.00 uur en in het weekend:
020-555 5555, vraag naar de dienstdoende arts Infectieziekten.   

Voor vragen over de uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) in Amsterdam-Amstelland kunt u contact opnemen met de Afdeling Jeugdgezondheidszorg: 020-555 5961.  

Meer informatie
Patiënten met vragen kunt u verwijzen naar de website van de GGD of het RIVM
Voor professionals:
website van het RIVM  of de website van de NHG
C
ampagnewebsite deel dit niet met je vrienden.nl     
Uit het
jaarverslag  2017 GGD Amsterdam, algemene Infectieziekten

 

 

 

Voor de huisartsenkring Amsterdam en Noord Holland Midden geldt dat deze informatie bedoeld is voor de huisartsen uit het werkgebied van de GGD Amsterdam, nl de huisartsen uit de gemeentes:

 - Amsterdam
- Amstelveen
- Aalsmeer
- Uithoorn
- Ouder Amstel
- Diemen