Briefjes terreur?

 
Briefjes terreur?
In onze regio worden huisartsen in toenemende mate belast met verzoeken voor een doktersbriefje voor andere instanties zoals: scholen, sportscholen, annuleringsverzekeringen etc.

Grofweg zijn er 2 soorten ‘informatie-verzoeken’ aan de huisarts:

  1. Door zorgprofessionals en andere samenwerkingsverbanden
    De nieuwe Wegwijzer helpt zorgverleners bij de afweging welke medische informatie zij mogen of moeten delen. Daarbij geeft het alle betrokkenen inzicht in het belang van het medisch beroepsgeheim: komen tot de beste hulp aan mensen die dat nodig hebben.
  2. Door niet-samenwerkingsverbanden
    De briefjes waar externe instanties om vragen

In dit bericht richten wij ons op het tweede punt; de briefjes waar externe instanties zoals (sport)scholen, annuleringsverzekeringen etc. om vragen. Daarover zijn de afspraken helder. De arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt. De onderlinge vertrouwensrelatie mag niet geschaad worden door als arts in allerlei belangenconflicten betrokken te raken. Wanneer iedereen zich aan die afspraak houdt  worden er ook geen verkeerde verwachtingen gewekt bij deze instanties. 

De KNMG formuleert daarover het volgende standpunt: 

Een behandelend arts geeft geen verklaringen af over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen.
Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? 
Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. Deze arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zonodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde 'weigeringsbriefje' opgesteld.