Brief met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraadsleden

 
Brief met aanbevelingen voor de nieuwe gemeenteraadsleden
Nu de verkiezingsuitslag bekend is, start de fase van coalitievorming. Als huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKA), Elaa en Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF), hebben wij de fracties een brief gestuurd waarin wij acht punten naar voren brengen om zorg en welzijn voor onze patiënten goed te regelen. Wij pleiten er voor deze punten in het coalitieprogramma voor de komende 4 jaar op te nemen. Denk bij voorbeeld aan welzijn op recept, voldoende professionals in de wijk of een GGZ coach.

Alle Amsterdammers hebben toegang tot eerstelijnszorg, welzijn en ondersteuning in hun eigen omgeving. Een lage sociaal economische status (SES) en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In achterstandswijken is sprake van een grote(re) concentratie van ongezondheid, sociaal maatschappelijke problematiek, taal/cultuurbarrières en personen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het is deze groep van kwetsbare mensen die meer nodig heeft dan het individuele aanbod van de verschillende zorgverleners en ondersteuners. Om gezondheidsverschillen te verminderen zal méér (preventieve) zorg ingezet moeten worden, in het bijzonder in achterstandswijken. Het is een gezamenlijke uitdaging om de samenhang tussen de zorg en het sociale domein te blijven verbeteren tot het punt waar deze vanzelfsprekend wordt.

Daarbij is het een randvoorwaarde dat het medisch domein en het sociale domein verbonden zijn en de basis vormen voor gezonde wijken. Hoe kunnen we op een eenvoudige manier deze gewenste verbondenheid vorm geven? Er ligt hiervoor al een goede basis, maar het is wel zaak deze goed te funderen en voor langere tijd vast te leggen. Met onderstaande acht punten kunnen hier volgens ons concrete stappen in worden gezet.  

  1. Welzijn op Recept als structureel aanbod in de hele stad voor huisartsen en wijkverpleegkundigen.
  2. Voldoende basisvoorzieningen in elke wijk voor goede samenwerking
  3. Waardering voor samenwerking én bureaucratie en versnippering tegengaan
  4. Voldoende professionals in de wijken
  5. Voorzieningenniveau (kwetsbare) ouderen op peil
  6. Voldoende betaalbare ruimte voor professionals in de wijk
  7. Innovatieve oplossingen: GGZ coach
  8. Gezonde stad: o.a. Pact Gezond gewicht, Amsterdam Rookvrij!
BijlageGrootte
PDF-pictogram Aanbevelingen gemeenteraad 2018230.48 KB