Bezorgdheid Amsterdammers over gezondheid n.a.v. lood in drinkwaterleidingen Amsterdam (Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot)

GGD Amsterdam, team Milieu en Gezondheid: vragen en antwoordenlijst voor burgers over o.a. gezondheid, water testen en nut meten lood in bloed
 
Bezorgdheid Amsterdammers over gezondheid n.a.v. lood in drinkwaterleidingen Amsterdam (Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot)
Momenteel ontvangt het team Milieu en Gezondheid van de GGD veel gezondheidsvragen van burgers uit Tuindorp Nieuwendam en Buiksloot die verband houden met het aantreffen van loden waterleidingen onder de huizen in deze wijken. Van een enkele huisarts in Noord hebben wij bericht gekregen dat zij een of meerdere patiënten in de praktijk hebben gehad met vragen over de gezondheid, water testen en het nut van meten naar lood in bloed.

Wij hebben een Q&A lijst opgesteld die vandaag toegevoegd is aan de al beschikbare informatie over lood die op de GGD website staat.
Vooralsnog speelt dit thema in Amsterdam Noord maar het is niet ondenkbaar dat er vragen zullen komen van burgers uit andere wijken in Amsterdam.
Zodoende sturen wij jullie de vragen en antwoordenlijst toe over lood in drinkwater in de onderstaande link.. 

Vragen en antwoorden loden drinkwaterleidingen