Bestuur vraagt uw goedkeuring voor de plannen voor 2019

Reactietermijn loopt tot en met 13 januari
 
Bestuur vraagt uw goedkeuring voor de plannen voor 2019
Allereerst wenst het bestuur van de HKA u een gezond en voorspoedig 2019! Op 3 december stond een algemene ledenvergadering in de agenda. In plaats daarvan heeft het bestuur het debat over de sluiting van het Slotervaart georganiseerd. Met zo’n 40 huisartsen in de zaal was dit een geslaagde avond. Omdat in de kringledenraad het jaarplan en de begroting van de kring hadden moeten worden vastgesteld willen wij nu via deze weg uw goedkeuring voor deze documenten vragen. Daarnaast vragen wij uw instemming voor de benoeming van Jack Baaij tot bestuurslid van de kring. Vragen, bezwaren of discussiepunten kunt u tot en met 13 januari aan ons doorgeven.

Onze plannen voor 2019
Het bestuur heeft bijgaand jaarplan voor 2019 opgesteld. U vindt het jaarplan in de bijlage onder dit bericht. Wilt u meer weten, dan kun u op HAweb het werkplan van het bestuur & de werkgroepen of de volledige begroting downloaden. Heeft u vragen of discussiepunten naar aanleiding van onze plannen? Deze kunt u deze op HAweb stellen, of per mail toesturen naar het bestuur via: bestuur@huisartsenkringamsterdam.nl 

Benoeming nieuw bestuurslid
Kandidaat-bestuurslid Jack Baaij stelt zich hieronder aan u voor. Met Jack halen wij een jonge, energieke en toch ervaren bestuurder in onze gelederen. Het bestuur is erg blij met zijn kandidatuur en draagt hem van harte voor benoeming voor: "Als huisarts werkzaam in Gezondheidscentrum Holendrecht ervaar ik dagelijks het belang van de juiste contacten en verbindingen hebben om kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Connecties leggen, belangen vertegenwoordigen en initiatief nemen is in onze stad onontbeerlijk: bij de organisatie en uitvoering van de eerstelijnszorg zijn velen betrokken. En er zijn veel uitdagingen en mogelijkheden. Graag steek ik daarin mijn energie middels het HKA-bestuur, in het bijzonder voor de portefeuille scholing & kwaliteit.  Eerder was ik betrokken bij regionale projecten in Rotterdam, de stad waar ik als huisarts werd opgeleid. Verder ben ik betrokken met kwaliteitsbeleid, onder andere als EKC-er in het begeleiden van intervisiegroepen. Naast vertegenwoordigen en verbinden, wil ik mij als bestuurslid concreet inzetten voor het organiseren van een trainingsdag voor EKC-ers en een conferentie met Dappere Dokters thematiek. Ideeën, adviezen en tips zijn altijd van harte welkom!"

Heeft u vragen of bezwaren naar aanleiding van deze voordracht, dan kunt u tot 13 januari een bericht sturen naar: a.vandijk@huisartsenkringamsterdam.nl

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari a.s. zullen de stukken worden vastgesteld. 

Namens het bestuur, 

Stella Zonneveld, Frans Smits, Helene Pellicaan, Jacqueline Langeslag, Mirella Buurman, Willy Völke, David Koetsier