Beslisboom V&V-zorg

 
De tweede versie van de beslisboom voor doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg is gepubliceerd. Deze beslisboom is bruikbaar voor patiënten die vanuit de thuissituatie of na ziekenhuisopname (vervolg)zorg nodig hebben & brengt verheldering aan in de verschillende mogelijkheden en regelingen. Daarnaast zijn contactgegevens voor verwijzing opgenomen.

Veranderingen
Wat zijn de belangrijkste veranderingen t.o.v. de 1e versie (28 januari 2016)?

  • Er zijn wijzigingen aangebracht in de telefoonnummers die verwijzers kunnen bellen bij doorplaatsing. Let op: de meest actuele versie is altijd te vinden op onze website: https://www.sigra.nl/beslisboom-vervolgzorg
  • Palliatief Terminale Zorg (PTZ) is er meer expliciet in opgenomen
  • Route vanuit de Spoedeisende Hulp (SEH) is toegevoegd

Vanuit de Stuurgroep Doorstroming streven we naar een zo praktisch mogelijk instrument voor correcte verwijzing en doorstroming. De komende tijd zal verkend worden of het mogelijk is bijv. een app-versie van de beslisboom te maken, waarin vanuit verschillende situaties doorgeklikt kan worden naar de juiste vervolgzorg + telefoonnummers.

Benieuwd naar ervaringen
De HKA is benieuwd naar uw ervaringen met de beslisboom en met de uitvoering van de regelingen. Wordt de telefoon accuraat opgenomen? Is nu duidelijk wie u kunt bellen in welke situatie? En worden de afspraken nagekomen? Meld uw ervaringen! De HKA zorgt ervoor dat uw signalen op de juiste plek worden neergelegd.

Meer informatie over het project ‘Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg’ is te vinden op de website van SIGRA.