Berichtgeving bezuiniging en Nma boete

 
Het kringbestuur wil u graag informeren over de laatste stand van zaken betreft twee belangrijke onderwerpen. Het betreft de veronderstelde overschrijdingen over 2010 en 2011 die de minister met terugwerkende kracht wil redresseren. Daarnaast informeren wij u over de boete die de NMa de LHV heeft opgelegd wegens vermeende activiteiten die de vrije vestiging van collegae zouden beperken.

De LHV heeft een kort geding aangespannen tegen de korting op de huisartsenzorg in 2012. Op 18 januari diende het kort geding. Op 8 februari zal de rechter hier een uitspraak over doen.
De uitspraak van de NMa is inmiddels bekend. De bezwaar- of beroepsschrift procedure loopt. Deze procedure kan enkele jaren duren.

De consequenties van de Mededingingswet voor ons bestuurlijk handelen zijn ongewis. Daarom heeft het Amsterdamse kringbestuur de besluitvorming opgeschort in overleg met derden zoals ziekenhuizen, gemeenten en verzekeraars. De berichtgeving vanuit de Huisartsenkring Amsterdam is, in afstemming met de LHV en hangende de procedures, op een lager pitje gezet. Over dit onderwerp zal vanavond een artikel verschijnen in het Parool en zaterdag in de Volkskrant.

Er is uiteraard intensief contact tussen de HKA en de LHV aangaande de ontwikkelingen.
Zodra er mededelingen kunnen worden gedaan zullen we u via een Nieuwsflits direct op de hoogte stellen.

Wij hopen op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Huisartsenkring Amsterdam-Almere