Bericht van OLVG: Nieuwe indeling verpleegafdelingen locaties Oost en West

 
OLVG is begonnen met een grote stap die de fusie van vorig jaar nog concreter zal maken: een paar specialismen concentreert behandelingen op één locatie. LET OP: De poliklinieken blijven op beide locaties gewoon open. Voor u als verwijzer verandert er dus niets. Wel kan het van belang zijn voor uw patiënt, als deze moet worden behandeld of opgenomen. Ook betekent het dat we de verpleegafdelingen op beide hoofdlocaties opnieuw gaan indelen.
Waarom?
Het doel van de concentratie van de behandelingen is dat er duidelijke locatieprofielen ontstaan met grotere volumes per behandeling. Zo nemen kennis en kunde toe en ontstaan gespecialiseerde teams die op een efficiënte manier goede zorg kunnen bieden.
 
Voor patiënten en bezoekers
Voor iedereen die naar ons wordt verwezen betekent het in eerste instantie niets. Iedereen is welkom op de poliklinieken van alle specialismen op onze beide locaties. Alleen de behandeling en opname kan soms op een andere locatie plaatsvinden.
 
De specialismen die concentreren zijn:
·         Stap 1 Orthopedie;
·         Stap 2 Urologie en Chirurgie;
·         Stap 3 Neurologie en Cardiologie.
In sommige gevallen geldt dit slechts voor een deel van de aandoeningen en behandelingen.
 
Bekijk alle eerdere berichtgeving over dit onderwerp: