Bericht van Evean inzake vermelding op IGZ lijst

 
Op dinsdag 5 juli jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een lijst bekend gemaakt waarop verpleeghuizen vermeld staan die onder verscherpt toezicht van de IGZ zouden staan. Ook een onderdeel van Evean is genoemd op deze lijst. Deze vermelding is bij Evean hard aangekomen en heeft Evean zeer verbaasd. Van verscherpt toezicht is bij dit onderdeel sprake. Het laatste IGZ bezoek vond in februari 2015 plaats. Onderbouwing vanuit de IGZ waarom Evean op de lijst voorkomt heeft tot op heden niet plaatsgevonden.
Als organisatie is Evean op de goede weg als het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en wij zien mooie verbeteringen binnen onze zorg- en dienstverlening. Evean is koploper in het verbeterprogramma van VWS 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'. Dat zegt iets over de richting, de betrokkenheid bij cliënten en ook iets  over de tomeloze motivatie en inzet van de Evean- medewerkers. Evean blijft  vasthouden aan deze koers en accepteert niet weggezet te worden op de wijze zoals dit momenteel gebeurt.
 
De berichtgeving door de IGZ is niet in lijn met de recente communicatie tussen Evean en de IGZ. Evean streeft ernaar om zo snel als mogelijk duidelijkheid te verkrijgen in deze kwestie. De zorgen hierover zijn tot op hoog niveau aangekaart en Evean voert met de diverse partijen indringende gesprekken ter zake. Al met al is Evean van mening dat de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening op geen enkele wijze ter discussie stond en staat.