Bent u klaar om te delen?

Gebruikt u al LSP en/of Whitebox?
 
De afgelopen jaren hebben we als HKAA en HpA alle praktijkhoudende huisartsen van informatie voorzien om medische gegevens goed uit te wisselen met de HpA, met LSP of met Whitebox. De Whitebox werd ontwikkeld mede naar aanleiding van zorgen onder Amsterdamse huisartsen over privacy en veiligheid.

Recentelijk is in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland een objectieve vergelijking gemaakt tussen het LSP en de Whitebox. (Het rapport kunt u hier vinden) .

Belangrijkste conclusies: Beide systemen zijn betrouwbaar, maar beide systemen zijn ook wezenlijk verschillend. De keuze voor een centrale (LSP) of decentrale (Whitebox) koppeling behoort bij de patiënt en niet bij de huisarts te liggen. Dat betekent dat beide mogelijkheden aan de patiënt aangeboden zouden moeten worden.

Het rapport adviseert een proeftuin in de regio Amsterdam om de werkbaarheid in de praktijk te toetsen, waarin meerdere uitwisselingsscenario’s naast huisarts-huisartsenpost worden meegenomen. Dit voorjaar wordt een voorstel voor zo’n proeftuin aan het Informatieberaad van VWS en de zorgkoepels voorgelegd.

Gebruikt u al LSP en/of Whitebox?
Neem u dan dit jaar voor om veel mensen aan te melden! Als u meedoet aan het project OPEN is het handig dat u uw patiënten over beide voorlicht. Meer informatie over OPEN volgt binnenkort vanuit de Amsterdamse Huisartsen Alliantie.

Nog geen keuze gemaakt?
Kies dan nu voor LSP, Whitebox of beter nog voor beide. Wilt u mogelijk meedoen met de proeftuin, dan kunt u dat in de enquête aangeven.

Veel patiënten die op de HPA gezien worden hebben helaas geen koppeling met hun dossier bij de eigen huisarts.
Pas als we met z'n allen minimaal zo'n 40% hebben aangemeld gaan we duidelijk het voordeel van digitale gegevensuitwisseling bemerken. Van de ongeveer 282 Amsterdamse praktijken zijn er 135 aangesloten op het LSP en zo’n 40 gebruikers van de Whitebox. De Whitebox is alleen beschikbaar voor Tetrahis en Microhis; in de proeftuin wordt naar uitbreiding gekeken.

Landelijk hebben ruim 4.000 huisartsen en 1.900 apothekers zich aangesloten op het LSP. Meer dan 14 miljoen Nederlanders hebben hun apotheker toestemming gegeven (een deel) van hun gegevens te delen.

Het is van groot belang voor uw, kwetsbare en/of palliatieve, patiënten dat hun gegevens beschikbaar zijn op tijden dat uw praktijk gesloten is. Voor informatie over ondersteuning kunt u zich wenden tot uw zorggroep, de HKAA, SIGRA of Whitebox Systems.

Daarom willen we jullie vragen om je hiervoor in 2020 extra in te zetten en onderstaande enquête in te vullen.

Enquête    Digitale uitwisseling van gegevens 

(het invullen van de enquête duurt slechts 3 minuten)

 

Aanmeldingen voor LSP: kunt u mailen naar Cunera van der Linden en aanmeldingen voor de proeftuin kunt mailen naar Floor Bos.

Met vriendelijke groeten en hartelijk dank voor uw medewerking,

David Koetsier
Bestuurslid HKAA, portefeuillehouder ICT