Unieke Amsterdamse nascholing LSP/Whitebox/Secure Email

27 september, 17 oktober of 1 november: meld u aan!
 
Unieke Amsterdamse nascholing LSP/Whitebox/Secure Email
Veilige uitwisseling van patiëntgegevens: Bent u er klaar voor? De afgelopen jaren zijn er steeds meer mogelijkheden gekomen om informatie uit te wisselen, maar hoe doet u dat nu veilig? HKA en EZDA organiseren een gratis interactieve nascholing om u te informeren over de huidige stand van zaken. Hiervoor hebben wij Whitebox systems en VZVZ bereid gevonden tot een unieke samenwerking. Zij presenteren hun systemen en er is ruimte om alle bedenkingen, hindernissen en vragen die al lang leven onder de Amsterdamse huisartsen te bespreken. Ook is er een demonstratie van Zorgmail, voor veilig e-mailen over èn met uw patiënten. Welke stappen gaat u zetten om nu aan de slag te gaan met veilige uitwisseling van patiëntgegevens? Kom naar één van de drie geaccrediteerde workshops dit najaar!

LSP en Whitebox: goede uitwisseling tussen dagpraktijk en huisartsenpost
De Amsterdamse huisartsen zijn sinds de introductie van het LSP bijzonder kritisch geweest. En staan zelfs mede aan de wieg van een alternatief, Whitebox.
Uitwisseling van patiëntgegevens met de Huisartsenpost Amsterdam kan met Whitebox of LSP. De afgelopen jaren konden we geen betrouwbare medische gegevens inzien tijdens de dienst op de Huisartsenpost. Er was veel onduidelijk over het LSP en de Whitebox als een decentraal alternatief was nog in ontwikkeling. Inmiddels zijn we veel verder. EZDA en HKA willen u graag informeren over de keuzes die u hebt en het belang van goede uitwisseling tussen praktijk en huisartsenpost. De systemen zijn volwassen geworden en nieuwe privacywetgeving vraagt om een nieuwe werkwijze. Het is tijd om met elkaar aan de slag te gaan!

Wanneer & hoe laat?

  • 27 september, locatie OLVG Oost
  • 17 oktober, locatie VUMc
  • 1 november, locatie OLVG West

Vanaf  17.30 uur inloop met een broodje. Start uiterlijk 18.00 uur tot 20.00 uur.
Deze bijeenkomsten zijn voor 2 punten geaccrediteerd. Deelname is gratis. 

Aanmelden kwetsbare patiënten
Resultaat van de kritische houding van de Amsterdamse huisartsen is dat er nog maar weinig Amsterdammers zijn gevraagd om toestemming te geven voor uitwisseling met de HpA. Maar bij kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte en in de palliatieve fase is het vaak wenselijk om belangrijke gegevens uit het medisch dossier te kunnen opvragen. De beste zorg voor uw kwetsbare patiënt kan niet meer zonder veilige data-uitwisseling. 

Secure e-mail
Het per ongeluk delen van privacygevoelige informatie per mail is de meest voorkomende vorm van datalekken in de Nederlandse zorg. En het is relatief makkelijk te voorkomen door gebruik te maken van uw veilige mailadres. Vrijwel alle Amsterdamse huisartsen zijn aangesloten bij ringamsterdam en kunnen over een veilig zorgmail-account beschikken. Denkt u dat het ingewikkeld is en heeft u zich er nog niet aan gewaagd? Wij hebben de aanbieder van zorgmail bereid gevonden een demonstratie te geven, zodat u daarna zelf aan de slag kunt. 

Snel aanmelden!
Wij vragen u zich van tevoren aan te melden (m.graaff@1stelijnamsterdam.nl) met vermelding van uw voorkeursdatum. Op dit moment is op alle avonden nog plek. Wij hopen op een levendige discussie over veilige gegevensuitwisseling!